In bài viết

Điều kiện hoạt động môi giới việc làm cho doanh nghiệp nước ngoài

(Chinhphu.vn) – Bà Ngô Thị Hải Chiến (Bắc Ninh) muốn thành lập công ty để môi giới, giới thiệu việc làm cho các doanh nghiệp trong nước và các doanh nghiệp nước ngoài (Hàn Quốc, Nhật Bản..) không hiện diện trên lãnh thổ Việt Nam.

17/10/2019 08:02

Hoạt động môi giới, giới thiệu của công ty chỉ gồm việc tìm kiếm các ứng viên sau đó giới thiệu cho doanh nghiệp nước ngoài. Doanh nghiệp nước ngoài sẽ trực tiếp phỏng vấn người lao động và quyết định có chọn hay không. Doanh  nghiệp nước ngoài sẽ trả phí cho công ty, người lao động thì không mất phí.

Bà Chiến hỏi, trường hợp bà xin thành lập doanh nghiệp và xin cấp phép hoạt động dịch vụ việc làm thì công ty bà có được thực hiện việc môi giới, giới thiệu việc làm cho doanh nghiệp của nước ngoài không hiện diện trên lãnh thổ Việt Nam hay không, hay công ty chỉ được cung cấp dịch vụ cho doanh nghiệp trong lãnh thổ Việt Nam? 

Về vấn đề này, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Ninh trả lời như sau:

Điều 3 Nghị định 52/2014/NĐ-CP, ngày 23/5/2014 của Chính phủ quy định các hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp:

1. Tư vấn cho người lao động và người sử dụng lao động, bao gồm:

a) Tư vấn nghề cho người lao động về lựa chọn nghề, trình độ đào tạo, nơi học phù hợp với khả năng và nguyện vọng;

b) Tư vấn việc làm cho người lao động lựa chọn công việc phù hợp với khả năng và nguyện vọng; kỹ năng thi tuyển; tạo việc làm, tìm việc làm trong và ngoài nước;

c) Tư vấn cho người sử dụng lao động tuyển dụng, quản lý lao động; quản trị và phát triển nguồn nhân lực, sử dụng lao động và phát triển việc làm.

2. Giới thiệu việc làm cho người lao động, cung ứng và tuyển lao động theo yêu cầu của người sử dụng lao động, bao gồm:

a) Giới thiệu người lao động cần tìm việc làm cho người sử dụng lao động cần tuyển lao động;

b) Cung ứng lao động theo yêu cầu của người sử dụng lao động;

c) Cung ứng, giới thiệu lao động cho các đơn vị, doanh nghiệp được cấp phép đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng lao động.

3. Thu thập, phân tích, dự báo và cung ứng thông tin thị trường lao động.

4. Tổ chức đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực tìm kiếm việc làm và đào tạo kỹ năng, dạy nghề theo quy định của pháp luật.

5. Thực hiện các chương trình, dự án về việc làm.

Như vậy, để được hoạt động môi giới, giới thiệu việc làm cho doanh nghiệp của nước ngoài không hiện diện trên lãnh thổ Việt Nam thì doanh nghiệp phải ký kết hợp đồng với người sử dụng lao động để thực hiện các hoạt động dịch vụ việc làm theo quy định.

Chinhphu.vn