In bài viết

Điều kiện hưởng BHXH một lần

(Chinhphu.vn) – Bà Hoàng Hạnh Hảo (TPHCM) sinh ngày 3/5/1968, đóng BHXH từ tháng 12/1995, ngạch thủ quỹ, mã số ngạch 06035, tổng thời gian đóng BHXH là 25 năm 4 tháng, thời gian chưa hưởng BHTN là 12 năm 4 tháng. Tháng 4/2021, bà bị ốm nên muốn xin nghỉ hưu trước tuổi theo diện tinh giản biên chế, hưởng chế độ BHXH 1 lần.

15/09/2021 08:02

Để đảm bảo quyền lợi, bà Hảo đề nghị cơ quan có thẩm quyền có hướng dẫn cụ thể về trường hợp của bà.

Về vấn đề này, Bảo hiểm xã hội Việt Nam trả lời như sau:

Tại Khoản 1 Điều 60 Luật BHXH năm 2014, Khoản 1 Điều 1 Nghị quyết số 93/2015/QH13 ngày 22/6/2015 của Quốc hội và Điều 4 Thông tư số 56/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017 của Bộ Y tế quy định điều kiện hưởng BHXH một lần như sau:

a) Đủ tuổi hưởng lương hưu theo quy định tại các Khoản 1, 2 và 4 Điều 54 của Luật BHXH mà chưa đủ 20 năm đóng BHXH hoặc theo quy định tại Khoản 3 Điều 54 của Luật BHXH mà chưa đủ 15 năm đóng BHXH và không tiếp tục tham gia BHXH tự nguyện (điều kiện về tuổi hưởng lương hưu từ năm 2021 được sửa đổi bổ sung tại Điều 219 Bộ luật Lao động);

b) Người tham gia BHXH bắt buộc sau một năm nghỉ việc hoặc người tham gia BHXH tự nguyện sau một năm không tiếp tục đóng BHXH mà chưa đủ 20 năm đóng BHXH và không tiếp tục đóng BHXH;

c) Ra nước ngoài để định cư;

d) Người đang bị mắc một trong những bệnh nguy hiểm đến tính mạng như ung thư, bại liệt, xơ gan cổ chướng, phong, lao nặng, nhiễm HIV đã chuyển sang giai đoạn AIDS; những bệnh khác có mức suy giảm khả năng lao động hoặc mức độ khuyết tật từ 81% trở lên và không tự kiểm soát hoặc không tự thực hiện được các hoạt động đi lại, mặc quần áo, vệ sinh cá nhân và những việc khác phục vụ nhu cầu sinh hoạt cá nhân hằng ngày mà cần có người theo dõi, trợ giúp, chăm sóc hoàn toàn.

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp của bà có tổng thời gian đóng BHXH bắt buộc là 25 năm 4 tháng nếu thuộc trường hợp tại Điểm c hoặc d nêu trên thì bà được giải quyết hưởng BHXH một lần. Nếu bà thuộc trường hợp tại Điểm a hoặc b nêu trên thì bà không được giải quyết hưởng BHXH một lần.

Việc xem xét để người lao động nghỉ việc theo chính sách tinh giản biên chế thuộc thẩm quyền của cơ quan quản lý người lao động. Đề nghị bà liên hệ với cơ quan quản lý nơi bà làm việc để được hướng dẫn.

Chinhphu.vn