In bài viết

Điều kiện hưởng chế độ chăm sóc con ốm

(Chinhphu.vn) – Con của ông Nguyễn Văn Huy (TP. Hà Nội) sinh ngày 6/9/2009, nhập viện điều trị từ ngày 16 đến ngày 24/8/2016. Ông Huy hỏi, con của ông có được tính là trẻ dưới 7 tuổi để ông có thể hưởng chế độ nghỉ việc chăm con ốm không?

22/12/2016 09:02

Về vấn đề này, BHXH TP. Hà Nội trả lời như sau:

Theo Khoản 2, Điều 25 Luật BHXH số 58/2014/QH13, điều kiện hưởng chế độ ốm đau là người lao động phải nghỉ việc để chăm sóc con dưới 7 tuổi bị ốm đau và có xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền.

Trường hợp ông Huy hỏi, con ông sinh ngày 6/9/2009 đến 6/9/2016 là tròn 7 tuổi. Như vậy, con ông nằm viện từ ngày 16/8/2016 đến ngày 24/8/2016 ông vẫn đủ điều kiện thanh toán chế độ con ốm theo quy định.

Chinhphu.vn