In bài viết

Điều kiện hưởng lương hưu năm 2021 đối với lao động nam

(Chinhphu.vn) – Anh trai của ông Lê Minh Lượng (Thanh Hóa) sinh năm 1971 đóng BHXH đến hết năm 2018 được 24 năm 11 tháng. Hiện anh ông bị bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính không làm được công việc nặng nên muốn về hưởng chế độ một lần nhưng BHXH trả lời anh ông phải 55 tuổi mới đủ điều kiện.

13/09/2021 08:02

Không đủ điều kiện hưởng BHXH một lần có thể chờ đến khi đủ tuổi để hưởng lương hưu

Ông Lượng hỏi, BHXH trả lời như vậy có đúng không? Năm 2021 anh ông Lượng có làm được sổ hưu trí không?

Về vấn đề này, BHXH Việt Nam trả lời như sau:

Tại Khoản 1 Điều 60 Luật BHXH năm 2014, Khoản 1 Điều 1 Nghị quyết số 93/2015/QH13 ngày 22/6/2015 của Quốc hội và Điều 4 Thông tư số 56/2017/TT- BYT ngày 29/12/2017 của Bộ Y tế quy định điều kiện hưởng BHXH một lần như sau:

- Đủ tuổi hưởng lương hưu theo quy định tại các Khoản 1, 2 và 4 Điều 54 của Luật BHXH mà chưa đủ 20 năm đóng BHXH hoặc theo quy định tại Khoản 3 Điều 54 của Luật BHXH mà chưa đủ 15 năm đóng BHXH và không tiếp tục tham gia BHXH tự nguyện (điều kiện về tuổi hưởng lương hưu từ năm 2021 được sửa đổi bổ sung tại Điều 219 Bộ luật Lao động);

- Người tham gia BHXH bắt buộc sau một năm nghỉ việc hoặc người tham gia BHXH tự nguyện sau một năm không tiếp tục đóng BHXH mà chưa đủ 20 năm đóng BHXH và không tiếp tục đóng BHXH;

- Ra nước ngoài để định cư;

- Người đang bị mắc một trong những bệnh nguy hiểm đến tính mạng như ung thư, bại liệt, xơ gan cổ chướng, phong, lao nặng, nhiễm HIV đã chuyển sang giai đoạn AIDS; những bệnh khác có mức suy giảm khả năng lao động hoặc mức độ khuyết tật từ 81% trở lên và không tự kiểm soát hoặc không tự thực hiện được các hoạt động đi lại, mặc quần áo, vệ sinh cá nhân và những việc khác phục vụ nhu cầu sinh hoạt cá nhân hằng ngày mà cần có người theo dõi, trợ giúp, chăm sóc hoàn toàn.

Trường hợp anh trai của ông sinh năm 1971, đã đóng BHXH (tính đến thời điểm tháng 12/2018) được 24 năm 11 tháng nếu thuộc một trong các trường hợp nêu tại điểm c, d nêu trên thì được giải quyết hưởng BHXH một lần.

Trường hợp anh trai của ông không thuộc một trong các trường hợp nêu tại Điểm c, d nêu trên thì anh trai của ông không đủ điều kiện giải quyết hưởng BHXH một lần và phải chờ đến khi đủ tuổi để hưởng lương hưu theo quy định.

Về điều kiện hưởng chế độ hưu trí trong năm 2021, anh trai của ông (sinh năm 1971) phải đáp ứng một trong hai điều kiện theo quy định tại Điểm b, c Khoản 1 Điều 55 Luật BHXH năm 2014 được sửa đổi, bổ sung tại Điểm b Khoản 1 Điều 219 Bộ luật Lao động năm 2019 như sau:

- Nam đủ 50 tuổi 3 tháng và bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên;

- Có đủ 15 năm trở lên làm nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành và bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên.

Do không có thông tin đầy đủ của anh trai của ông về tháng sinh, công việc, chức danh nghề ghi nhận trong sổ BHXH… nên BHXH Việt Nam không có căn cứ trả lời cụ thể câu hỏi của ông.

BHXH Việt Nam cung cấp các thông tin liên quan đến nội dung ông quan tâm để ông đối chiếu và cung cấp hồ sơ cụ thể đến cơ quan BHXH địa phương để được trả lời chính xác về trường hợp của anh trai của ông.

Chinhphu.vn