In bài viết

Điều kiện hưởng lương theo ngạch giáo viên THCS

(Chinhphu.vn) - Bà Ánh Dương (Thừa Thiên Huế) tốt nghiệp đại học sư phạm tiếng Anh. Năm 2018, bà trúng tuyển viên chức ngành giáo dục do UBND huyện tổ chức, ngạch giáo viên tiểu học, mã V.07.03.09; hưởng mức lương trung cấp (bậc 2; hệ số 2,06).

13/01/2022 11:02

Tháng 6/2021, bà Dương xin chuyển công tác qua huyện khác và dạy trường THCS, nhưng đến nay bà vẫn hưởng lương trung cấp và ngạch giáo viên tiểu học như ở huyện cũ.

Bà Dương hỏi, trường hợp của bà có được hưởng lương theo ngạch giáo viên THCS và bằng đại học không? Nếu muốn được hưởng lương theo ngạch giáo viên THCS có cần thi nâng hạng hay chuyển ngạch không?

Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời vấn đề này như sau:

Theo quy định tại Luật Viên chức 2010, người được bổ nhiệm hạng chức danh nghề nghiệp nào thì phải có đủ tiêu chuẩn của chức danh nghề nghiệp đó và người trúng tuyển trong kỳ tuyển dụng viên chức sau khi hết thời gian tập sự theo quy định sẽ được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp, xếp lương tương ứng với vị trí việc làm đã trúng tuyển, không căn cứ vào trình độ đào tạo để bổ nhiệm hạng chức danh nghề nghiệp và xếp lương vào hạng chức danh nghề nghiệp cao hơn chức danh đã trúng tuyển.

Do đó, việc bà Dương được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng IV (mã số V.07.03.09) sau khi trúng tuyển là đúng quy định của pháp luật.

Khi giáo viên tiểu học được chuyển sang dạy cấp THCS và đạt các tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS thì được bổ nhiệm vào hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS tương ứng thông qua hình thức xét chuyển.

Việc xét chuyển chức danh nghề nghiệp được quy định tại Điều 30 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

Về vấn đề này, đề nghị bà liên hệ với cấp có thẩm quyền theo phân cấp tại địa phương để được hướng dẫn giải quyết.

Chinhphu.vn