In bài viết

Điều kiện hưởng phụ cấp công tác lâu năm vùng đặc biệt khó khăn

(Chinhphu.vn) - Ông Phạm Trung Kiên (Lạng Sơn) là giáo viên THCS, công tác ở vùng III được 8 năm thì chuyển ra vùng I được 3 năm. Sau đó, ông tiếp tục chuyển đi vùng III được 5 năm. Tổng cộng ông Kiên đã công tác tại vùng III là 13 năm. Vậy, ông có được hưởng chế độ gì không? Ông có được chế độ công tác vùng III trên 10 năm không?

06/05/2022 08:02

Về vấn đề này, Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời như sau:

Chính sách đối với viên chức công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 76/2019/NĐ-CP ngày 8/10/2019 của Chính phủ về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Theo đó, đối tượng quy định tại Điều 2 Nghị định này được hưởng phụ cấp thu hút, phụ cấp công tác lâu năm ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, trợ cấp lần đầu khi nhận công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, trợ cấp tiền mua và vận chuyển nước ngọt và sạch, trợ cấp một lần khi chuyển công tác ra khỏi vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn hoặc khi nghỉ hưu, thanh toán tiền tàu xe, trợ cấp tham quan, học tập, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, phụ cấp ưu đãi theo nghề, phụ cấp lưu động và phụ cấp dạy tiếng dân tộc thiểu số.

Ông Phạm Trung Kiên đã có thời gian thực tế 13 năm công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn nên được hưởng chế độ phụ cấp lâu năm (nếu vẫn làm việc ở vùng III), được hưởng chế độ trợ cấp một lần khi chuyển công tác ra khỏi vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn hoặc khi nghỉ hưu).

Chinhphu.vn