In bài viết

Điều kiện hưởng phụ cấp độc hại mức 0,2

(Chinhphu.vn) - Nhân viên làm việc trong thư viện trường học đã được cấp có thẩm quyền công nhận đạt quy định về tiêu chuẩn thư viện trường phổ thông được hưởng lương và các chế độ phụ cấp như ngành Văn hoá - Thông tin quy định.

10/01/2023 09:02

Bà Vi Thị Hiền (Bắc Giang) là nhân viên thư viện trường TH&THCS từ năm 2010 đến nay. Năm học 2020-2021, thư viện nhà trường đạt danh hiệu Tiên tiến. Bà Hiền đã đề nghị lên nhà trường và cấp trên được hưởng phụ cấp độc hại 0,2 dành cho nhân viên thư viện trường học, nhưng đến nay vẫn chưa được cấp trên đồng ý chi trả với lý do, các văn bản liên quan đã quá lâu, chỉ đề cập chung chung và không có hướng dẫn cụ thể.

Bà Hiền hỏi, trường hợp của bà có được hưởng chế độ phụ cấp độc hại cho nhân viên thư viện trường học không? Để được hưởng chế độ này thì cần có những điều kiện gì? Các hướng dẫn về chi trả phụ cấp cho nhân viên thư viện trường học hiện nay đã đầy đủ hay chưa?

Về vấn đề này, Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời như sau:

Theo Điều 9 của Quy định về tiêu chuẩn thư viện trường phổ thông ban hành kèm theo Quyết định số 01/2003/QĐ-BGDĐT ngày 2/1/2003 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, nhân viên làm việc trong thư viện trường học đã được cấp có thẩm quyền công nhận đạt quy định về tiêu chuẩn thư viện trường phổ thông (ban hành kèm theo Quyết định số 01/2003/QĐ-BGDĐT) được hưởng lương và các chế độ phụ cấp như ngành Văn hoá - Thông tin quy định.

Các chế độ phụ cấp ngành Văn hoá - Thông tin quy định tại Mục II, Mục III và Mục IV Thông tư số 26/2006/TT-BVHTT ngày 21/2/2006 của Bộ Văn hoá - Thông tin (nay là Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch) hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp độc hại, nguy hiểm và bồi dưỡng bằng hiện vật đối với cán bộ, công chức, viên chức ngành Văn hoá - Thông tin. 

Theo đó, mức 2 (hệ số 0,2 so với lương tối thiểu) áp dụng đối với những người trực tiếp làm các công việc sau: Kiểm kê, bảo quản, xử lý kỹ thuật các hiện vật, tài liệu, sách báo, phim ảnh trong kho lưu trữ của bảo tàng, thư viện và viện lưu trữ; tu sửa, phục chế tài liệu, hiện vật của thư viện, viện lưu trữ và bảo tàng.

Đề nghị bà Vi Thị Hiền căn cứ vào các quy định nêu trên để xác định mình có được hưởng phụ cấp 0,2 hay không, từ đó đề nghị cấp có thẩm quyền thực hiện chế độ phụ cấp theo quy định.

Chinhphu.vn