In bài viết

Điều kiện hưởng phụ cấp trách nhiệm đối với sĩ quan dự bị

(Chinhphu.vn) – Ông Lê Hữu Lộc (Bình Dương) là sĩ quan dự bị, cấp bậc Thượng úy, đang giữ vị trí Trợ lý chính trị Tiểu đoàn. Quý 1 và quý 2 năm 2020 ông được hưởng phụ cấp trách nhiệm theo Nghị định số 39/CP ngày 28/4/1997, Nghị định số 26/2002/NĐ-CP ngày 21/3/2002.

23/10/2020 10:02

Từ ngày 21/8/2020, Nghị định số 79/2020/NĐ-CP quy định chế độ, chính sách trong xây dựng, huy động lực lượng dự bị động viên có hiệu lực thi hành. Ông Lộc hỏi, vị trí Trợ lý chính trị Tiểu đoàn có được hưởng phụ cấp trách nhiệm  nữa không, nếu có thì ở mức nào?

Về vấn đề này, Cục Chính sách, Bộ Quốc phòng trả lời như sau:

Theo Điều 3 Nghị định số 79/2020/NĐ-CP ngày 8/7/2020 của Chính phủ quy định chế độ, chính sách trong xây dựng, huy động lực lượng dự bị động viên thì đối với sĩ quan dự bị đã sắp xếp vào đơn vị dự bị động viên được hưởng phụ cấp đối với quân nhân dự bị đã xếp vào đơn vị dự bị động viên, mức hưởng 160.000 đồng/tháng.

Trường hợp quân nhân dự bị (trong đó có sĩ quan dự bị) được bổ nhiệm giữ chức vụ chỉ huy đơn vị dự bị động viên từ cấp Tiểu đội và tương đương trở lên thì được hưởng phụ cấp trách nhiệm quản lý đơn vị dự bị động viên, mức hưởng tùy theo chức vụ được đảm nhiệm, được quy định cụ thể tại Khoản 2 Điều 3 Nghị định số 79/2020/NĐ-CP.

Đối tượng hưởng phụ cấp trách nhiệm quản lý đơn vị dự bị động viên thì thôi hưởng phụ cấp đã xếp vào đơn vị dự bị động viên.

Ban Chỉ huy quân sự có trách nhiệm tổ chức chi trả chế độ phụ cấp nêu trên đối với đối tượng theo quy định.

Chinhphu.vn