In bài viết

Điều kiện hưởng thuế 0% với doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp ô tô

(Chinhphu.vn) - Bà Nguyễn Thị Xuân Thọ (Đà Nẵng) hỏi, khi doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp ô tô đáp ứng các điều kiện tại Điểm b Khoản 2 Điều 7a Nghị định 125/2017/NĐ-CP thì số tiền được hoàn thuế nhập khẩu sẽ được áp dụng theo số lượng linh kiện sản xuất toàn bộ nhóm xe hay mẫu xe cam kết đạt sản lượng tối thiểu?

07/07/2020 11:02

Về vấn đề này, Cục Thuế xuất nhập khẩu – Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Ngày 25/5/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 57/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 122/2016/NĐ-CP và Nghị định số 125/2017/NĐ-CP về Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan.

Nghị định số 57/2020/NĐ-CP có hiệu lực kể từ ngày 10/7/2020, trừ quy định tại Khoản 3 Điều 2 Nghị định này có hiệu lực từ ngày 1/7/2020.

Căn cứ Khoản 3 Điều 2 Nghị định số 57/2020/NĐ-CP sửa đổi Điều 7a thì trường hợp doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp ô tô đăng ký mẫu xe tham gia Chương trình ưu đãi thuế đáp ứng quy định về đối tượng, điều kiện áp dụng Chương trình ưu đãi thuế, thực hiện đầy đủ hồ sơ, thủ tục theo quy định tại Điều 7a thì doanh nghiệp được áp dụng thuế suất 0% đối với linh kiện nhập khẩu để sản xuất, lắp ráp các xe thuộc nhóm xe có mẫu xe đăng ký tham gia Chương trình đáp ứng tiêu chí về sản lượng trong kỳ xét ưu đãi và các điều kiện khác quy định tại Nghị định.

Chinhphu.vn