In bài viết

Điều kiện hưởng trợ cấp lần đầu khi được điều động

(Chinhphu.vn) - Ông Vũ Cao Trí là Phó Hiệu trưởng trường tiểu học và THCS Phương Viên, xã Phương Viên, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ từ năm 2009. Tháng 8/2014, ông được điều động làm Phó Hiệu trưởng trường tiểu học Cáo Điền, xã Cáo Điền, là xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

30/05/2016 17:20
Ông Trí hỏi, ông có được hưởng trợ cấp lần đầu theo Nghị định số 19/2013/NĐ-CP ngày 23/2/2013 của Chính phủ không?

Vấn đề ông Trí hỏi, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Phú Thọ trả lời như sau:

Sở đã chuyển nội dung hỏi của ông Trí về Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Hạ Hòa để xác minh thông tin và nghiên cứu trả lời. Phòng Giáo dục và Đào tạo đã làm việc với Phòng Tài chính – Kế hoạch, Phòng Nội vụ của huyện, đồng thời nghiên cứu các quy định tại Nghị định số 116/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010, Nghị định số 19/2013/NĐ-CP ngày 23/2/2013 của Chính phủ.

Theo đó, ông Vũ Cao Trí không được hưởng trợ cấp lần đầu và trợ cấp chuyển vùng theo quy định. Lý do, ông Vũ Cao Trí được UBND huyện Hạ Hòa điều động giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng trường Tiểu học Cáo Điền, xã Cáo Điền, là xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn từ ngày 25/8/2014 đến nay chưa đủ thời hạn 5 năm.

Việc cán bộ kế toán nhà trường cho biết ông Trí không được hưởng trợ cấp lần đầu và trợ cấp chuyển vùng là đúng.

Chinhphu.vn