In bài viết

Điều kiện hưởng trợ cấp một lần khi chuyển vùng

(Chinhphu.vn) – Ông Nguyễn Thanh Hiền (Trà Vinh) công tác tại trường THCS Phong Phú B từ ngày 1/10/2002 đến ngày 30/8/2018 (16 năm 10 tháng) thì trường ông bị sáp nhập. Trước khi sáp nhập, ông giảng dạy tại điểm lẻ của trường đóng trên ấp nghèo.

30/12/2019 10:02

Ngày 3/10/2018, ông Hiền chuyển công tác sang trường Tiểu học Tam Ngãi B, huyện Cầu Kè. Ông Hiền hỏi, ông có được hưởng chế độ chuyển vùng theo Điều 8 Nghị định số 116/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ không?

Về vấn đề này, Sở Nội vụ tỉnh Trà Vinh trả lời như sau:

Khoản 1 Điều 2 Nghị định số 116/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn, quy định đối tượng áp dụng như sau: “1. Cán bộ, công chức, viên chức và người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động, kể cả người tập sự, thử việc trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị-xã hội từ Trung ương đến xã, phường, thị trấn”.

Khoản 1 Điều 8 Nghị định số 116/2010/NĐ-CP quy định trợ cấp một lần khi chuyển công tác ra khỏi vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn hoặc nghỉ hưu như sau: “1. Đối tượng quy định tại Điều 2 Nghị định này đang công tác và có thời gian thực tế làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn từ đủ 10 năm trở lên, khi chuyển công tác ra khỏi vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn hoặc nghỉ hưu thì được hưởng trợ cấp một lần đối với thời gian thực tế làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn”.

Đối chiếu với quy định trên, nếu trường THCS Phong Phú B được cấp có thẩm quyền quyết định công nhận thuộc vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn và thời gian công tác của ông Nguyễn Thanh Hiền (16 năm 10 tháng) tại trường THCS Phong Phú B còn nằm trong thời gian được cấp có thẩm quyền quyết định công nhận thuộc vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn thì ông Hiền được hưởng chế độ trợ cấp một lần theo quy định tại Điều 8 Nghị định số 116/2010/NĐ-CP khi được cấp có thẩm quyền quyết định chuyển công tác ra khỏi vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn.

Chinhphu.vn