In bài viết

Điều kiện hưởng ưu tiên tuyển sinh nhóm 2

(Chinhphu.vn) - Bố của thí sinh Đỗ Thị Thu Thủy (Bình Phước) có 4,5 năm làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, đã được hưởng trợ cấp 1 lần, chỉ có giấy chứng nhận tham gia và được hưởng trợ cấp. Thí sinh Thủy hỏi, thí sinh có được cộng điểm ưu tiên trong kỳ thi đại học không?

29/03/2017 10:02

Về vấn đề này, Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời như sau:

Để được hưởng nhóm ưu tiên 2 (UT2) trong tuyển sinh, thí sinh phải thuộc đối tượng đã quy định trong Quy chế tuyển sinh: "Con của người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế có giấy chứng nhận được hưởng chế độ ưu tiên theo quy định tại Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 9/4/2013 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng".

Giấy tờ được hưởng gồm:

- Quyết định trợ cấp 1 lần của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cấp.

- Huân, Huy chương kháng chiến hoặc Huân, Huy chương chiến thắng.

Như vậy, thí sinh Đỗ Thị Thu Thủy không được hưởng ưu tiên theo nhóm UT2.

Chinhphu.vn