In bài viết

Điều kiện làm hồ sơ hưởng gói hỗ trợ 1,5 triệu đồng

(Chinhphu.vn) – Ông Đào Văn Quân (xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai, TP. Hà Nội) là lao động tự do làm công việc sơn, bả nhà cửa và sơn đồ gỗ. Ông đã lập bảng kê khai gửi cán bộ xã để nhận tiền hỗ trợ do ảnh hưởng dịch COVID-19, nhưng đến nay ông vẫn chưa nhận được. Ông Quân hỏi, ông có thuộc diện được nhận hỗ trợ không?

02/01/2022 07:02
Sở Lao động – Thương binh và Xã hội TP. Hà Nội trả lời vấn đề này như sau:

Hiện nay UBND TP. Hà Nội đang triển khai thực hiện một số chính sách hỗ trợ đối tượng bị ảnh hưởng, gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 được quy định tại Quyết định của UBND Thành phố và các văn bản hướng dẫn của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, cụ thể:

Quyết định số 3642/QĐ-UBND ngày 21/7/2021 của UBND TP. Hà Nội quy định hỗ trợ đối với người lao động chấm dứt hợp đồng lao động nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp, người lao động ngừng việc, tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương, người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm (lao động tự do)…;

Công văn số 5184/SLĐTBXH-VLATLĐ ngày 14/9/2021 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội TP. Hà Nội hướng dẫn một số nội dung khó khăn, vướng mắc trong việc triển khai thực hiện chế độ chính sách hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) gặp khó khăn do đại dịch COVID-19;

Văn bản số 5597/SLĐTBXH-VLATLĐ ngày 7/10/2021 Sở Lao động – Thương binh và Xã hội TP. Hà Nội giải đáp khó khăn, vướng mắc trong việc triển khai thực hiện chế độ chính sách hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) gặp khó khăn do đại dịch COVID-19;

Trường hợp như ông Quân trình bày đủ điều kiện để làm hồ sơ để hưởng gói hỗ trợ 1,5 triệu đồng (đối với lao động tự do) theo Điều 5 của Quyết định số 3642/QĐ-UBND ngày 21/7/2021 của UBND Thành phố.

Để biết thêm thông tin chi tiết ông có thể liên hệ với UBND xã, phường, thị trấn, UB MTTQ quận, huyện, thị xã nơi cư trú hoặc gọi tới Tổng đài điện thoại 1022 - bấm phím số 5 hoặc số 6 (chọn Nhánh 5 hoặc 6) để được giải đáp, hướng dẫn.

Chinhphu.vn