In bài viết

Điều kiện lao động tự do tại nơi giãn cách xã hội được nhận hỗ trợ

(Chinhphu.vn) – Ông Phạm Thanh Hậu (thôn Huỳnh Giản Bắc, xã Phước Hòa, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định) là lao động tự do, ai thuê gì làm nấy. Thời gian qua, thôn của ông thực hiện theo Chỉ thị số 16/CT-TTg. Ông Hậu hỏi, ông ở trong khu vực giãn cách xã hội thì có được nhận tiền hỗ trợ không?

18/12/2021 10:02

Về vấn đề này, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Định trả lời như sau:

UBND xã Phước Hòa đã quán triệt, triển khai, tổ chức thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 theo Nghị quyết số 68/NQ-CP, Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg, Quyết định số 46/2021/QĐ-UBND ngày 8/8/2021 của UBND tỉnh và các văn bản hướng dẫn của cấp trên cho tất cả các thôn trên địa bàn xã.

Tính đến ngày 14/10/2021, địa phương đã xét duyệt đề nghị hỗ trợ 1.412 đối tượng người lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do), 87 hộ kinh doanh, 66 người cách ly y tế (F1) và một số chính sách hỗ trợ khác cho người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19, với tổng số tiền đã thực hiện trên 3,3 tỷ đồng.

Tuy nhiên, xã Phước Hòa là địa phương đầu tiên của huyện Tuy Phước thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ, đối tượng thụ hưởng chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 tương đối nhiều. Vì vậy, riêng nhóm đối tượng người lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) gặp khó khăn do đại dịch COVID19, để bảo đảm sự công bằng, công khai, minh bạch và đúng đối tượng, địa phương giao cho BND thôn rà soát, tổng hợp hồ sơ đối tượng gửi về UBND xã để xét duyệt, đề nghị hỗ trợ theo quy định.

Đến nay, UBND xã Phước Hòa đã tổng hợp, xét duyệt và thực hiện hỗ trợ cho người dân ở 8/10 thôn trên địa bàn; còn 2 thôn (Huỳnh Giản Bắc và Huỳnh Giản Nam) chưa tổng hợp, gửi hồ sơ đề nghị gửi về UBND xã Phước Hòa và qua kiểm tra, rà soát nhanh số hồ sơ do Ban nhân dân thôn Huỳnh Giản Bắc đang tổng hợp thì có trường hợp của ông Phạm Thanh Hậu.

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Tuy Phước đã đề nghị UBND xã Phước Hòa chỉ đạo, hướng dẫn 2 thôn (Huỳnh Giản Bắc và Huỳnh Giản Nam) nói riêng và những thôn còn lại có hồ sơ tồn đọng nói chung khẩn trương tổng hợp, gửi hồ sơ về UBND xã để xét duyệt, đề nghị và kịp thời hỗ trợ cho đối tượng theo quy định; đồng thời yêu cầu UBND xã Phước Hòa trong thời gian đến thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) theo đúng quy trình, thời gian hướng dẫn tại Công văn số 2280/SLĐTBXHVLGDNN ngày 23/8/2021 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và Công văn số 286/LĐTBXH ngày 26/8/2021 của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện.

Căn cứ quy định tại Quyết định số 46/2021/QĐ-UBND ngày 8/8/2021 của UBND tỉnh thì ông Phạm Thanh Hậu thuộc đối tượng hỗ trợ. Tuy nhiên, để được nhận tiền hỗ trợ theo chính sách hỗ trợ của tỉnh thì phải bảo đảm các điều kiện như bị mất việc làm, không có thu nhập hoặc thu nhập thấp hơn mức chuẩn cận nghèo theo quy định tại Quyết định số 59/2015/QĐ-TTg ngày 19/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ trong thời gian từ ngày 1/5/2021 đến hết ngày 31/12/2021; cư trú hợp pháp tại địa phương (trường hợp tạm trú phải có đăng ký tạm trú được cơ quan công an xác nhận).

Đồng thời, theo ý kiến giải trình nêu trên của UBND huyện Tuy Phước, hiện UBND xã Phước Hòa chỉ đạo, hướng dẫn các thôn trên địa bàn rà soát, xét duyệt các trường hợp đủ điều kiện hỗ trợ theo quy định.

Đề nghị ông Phạm Thanh Hậu liên hệ chính quyền địa phương để được hướng dẫn, giải quyết theo thẩm quyền.

Chinhphu.vn