In bài viết

Điều kiện nâng hạng chứng chỉ hành nghề giám sát

(Chinhphu.vn) - Ông Trần Đức (Nam Định) tốt nghiệp đại học xây dựng, ngành kinh tế xây dựng, có kinh nghiệm 15 năm trong lĩnh vực giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng, đã được cấp chứng chỉ giám sát công trình dân dụng và công nghiệp cấp III.

07/11/2017 14:02

Ông Đức đã trực tiếp giám sát trên 50 công trình dân dụng cấp III. Đến hết tháng 10/2017, chứng chỉ giám sát của ông hết hiệu lực. Ông Đức hỏi, ông có được cấp đổi chứng chỉ giám sát hạng III không? Ông muốn nâng lên hạng II có được không?

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Theo quy định tại Điểm c, Khoản 15, Điều 1 Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 5/4/2017 của Chính phủ về sửa đổi bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng thì điều kiện để cấp chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng hạng III là “đã trực tiếp giám sát thi công phần việc liên quan đến nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề của ít nhất 1 công trình cấp III hoặc 2 công trình cấp IV cùng loại với công trình đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề”.

Do vậy, trường hợp chứng chỉ hành nghề giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp của ông đã hết hạn thì được xét cấp mới theo quy định nêu trên và theo quy định tại Thông tư số 17/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn về năng lực của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng.

Trường hợp muốn nâng hạng chứng chỉ giám sát thi công lên hạng II thì hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ của ông phải đáp ứng quy định tại Điểm b, Khoản 15, Điều 1 Nghị định số 42/2017/NĐ-CP.

Chinhphu.vn