In bài viết

Điều kiện nhận chuyển nhượng đất nông nghiệp để thực hiện dự án

(Chinhphu.vn) - Trường hợp nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp để thực hiện dự án đầu tư sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp thì phải bảo đảm các điều kiện theo quy định tại Điều 193 của Luật Đất đai.

24/01/2022 09:02

Ông Nguyễn Quốc Lâm (Phú Yên) đề nghị cơ quan chức năng hướng dẫn trường hợp sau:

Cá nhân đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng một thửa đất, trong đó, có 200m2 đất ở tại nông thôn và  1.500m2 đất trồng cây hàng năm khác. Nay, công ty muốn nhận chuyển nhượng quyền sử dụng thửa đất trên nhưng không lập dự án đầu tư. Vậy, việc nhận chuyển nhượng thửa đất có thực hiện được không? Trình tự, thủ tục và các quy định pháp luật về việc nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở và đất nông nghiệp liền kề đất ở (đất vườn ao) của tổ chức kinh tế như thế nào?

Bộ Tài nguyên và Môi trường trả lời vấn đề này như sau:

Theo quy định của pháp luật đất đai hiện hành thì người sử dụng đất được thực hiện các quyền khi bảo đảm thời điểm thực hiện quyền và điều kiện thực hiện quyền quy định tại Điều 168 và Điều 188 của Luật Đất đai.

Việc nhận quyền sử dụng đất được quy định tại Điều 169 của Luật Đất đai. Trường hợp nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp để thực hiện dự án đầu tư sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp thì phải bảo đảm các điều kiện theo quy định tại Điều 193 của Luật Đất đai.

Bộ Tài nguyên và Môi trường cung cấp thông tin để ông được biết và liên hệ với cơ quan tài nguyên và môi trường ở địa phương để được hướng dẫn giải quyết theo thẩm quyền, thủ tục hành chính cụ thể ở địa phương phù hợp với quy định của pháp luật.

Chinhphu.vn