In bài viết

Điều kiện nhận hỗ trợ cho thời gian nghỉ việc do giãn cách xã hội

(Chinhphu.vn) - Ông Nguyễn Cường Anh (Nghệ An) kinh doanh xe chở khách nhưng không có hợp đồng. Do ảnh hưởng của dịch bệnh nên ông có thời gian không hoạt động được. Vậy ông có được hưởng tiền hỗ trợ của Nhà nước không?

28/03/2022 12:20

UBND huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An trả lời vấn đề này như sau:

Từ tháng 8/2021, UBND xã Nam Thanh đã tổ chức xét duyệt hồ sơ đề nghị hỗ trợ của ông Nguyễn Cường Anh (xóm 4, xã Nam Thanh). Qua kiểm tra hồ sơ thì ông Cường Anh không đủ điều kiện để giải quyết chế độ hỗ trợ do dịch bệnh COVID-19 với lý do:

Ông Cường Anh kinh doanh xe chở khách nhưng không có đăng ký xe kinh doanh vận tải hành khách do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp theo quy định.

Thời điểm ông Cường Anh nghỉ việc do giãn cách xã hội vì dịch COVID-19 thì cá nhân và gia đình ông không thuộc diện khó khăn (theo quy định tại Điểm b Mục 2 Điều 3 Quyết định số 22/QĐ-UBND ngày 9/8/2021 của UBND tỉnh Nghệ An).

Chinhphu.vn