In bài viết

Điều kiện thân nhân người nhiễm chất độc hóa học được trợ cấp tuất

(Chinhphu.vn) – Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học thuộc một trong các trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều 6 Thông tư số 16/2014/TT-BLĐTBXH chết thì thân nhân được hưởng trợ cấp tiền tuất hằng tháng như thân nhân của bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên.

16/12/2020 08:02

Qua Cổng TTĐT Chính phủ, ông Lại Văn Tuấn (Thái Bình) đề nghị cơ quan chức năng giải đáp trường hợp sau: Ông Lại Văn Tuyến, sinh năm 1951, bị nhiễm chất độc hoá học loại 1 > 81%. Ông Tuyết mất tháng 12/2019 do bệnh phổi, nhưng đến nay vợ ông Tuyến vẫn không được hưởng chế độ tuất hằng tháng do không có giấy giám định tỷ lệ %. Ông Tuyến đã được hưởng chế độ loại 1 từ năm 2003, hồ sơ có đủ giấy tờ và được xác định có những bệnh sau: Vô sinh, lao phổi, thần kinh ngoại biên, thoái hoá cột sống.

Năm 2013, tỉnh thực hiện giám định lại cho các đối tượng, ông Tuyến đã có đầy đủ hồ sơ nên thuộc diện không phải đi khám và được quyết định điều chỉnh hưởng trợ cấp loại 1 luôn.

Ông Tuấn hỏi, vợ của ông Tuyến có được hưởng trợ cấp tuất của chồng không và cần phải làm thủ tục gì?

Về vấn đề này, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời như sau:

Tại Khoản 1 Điều 6 Thông tư số 16/2014/TT-BLĐTBXH ngày 30/7/2014 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định như sau:

“Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học thuộc một trong các trường hợp sau đây chết thì thân nhân được hưởng trợ cấp tiền tuất hằng tháng như thân nhân của bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên:

a) Người trong hồ sơ có biên bản giám định y khoa đúng theo quy định đã kết luận tỷ lệ suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên;

b) Người đã hưởng trợ cấp hằng tháng theo mức bị mắc bệnh suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên quy định tại Nghị định số 47/2012/NĐ-CP ngày 28/5/2020 của Chính phủ quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng;

c) Người được điều chỉnh hưởng trợ cấp hàng tháng theo quy định tại Điểm d Khoản 1 Điều 42 của Nghị định số 31/2013/NĐ-CP”.

Đề nghị ông liên hệ cơ quan Lao động – Thương binh và Xã hội tại địa phương để được kiểm tra hồ sơ, xem xét, hướng dẫn giải quyết theo thẩm quyền.

Chinhphu.vn