In bài viết

Điều kiện thi công hệ thống điện công trình

(Chinhphu.vn) – Công ty của bà Trần Thị Thái (Hà Nội) chuyên thi công hệ thống điện nhẹ (chủ yếu là mạng thông tin liên lạc cho các công trình), giá trị công trình thường dưới 10 tỷ đồng. Bà Thái hỏi, khi thi công, công ty của bà có phải trình chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho chủ đầu tư không?

12/10/2018 07:02

Quá trình tham gia đấu thầu hỗn hợp quy mô nhỏ của chủ đầu tư, bà Thái không thấy chủ đầu tư nêu đơn vị nhà thầu phải có chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng trong lĩnh vực thi công hệ thống điện nhẹ (mạng thông tin liên lạc).

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Theo quy định tại Khoản 38, Điều 3 Luật Xây dựng năm 2014 thì công tác thi công xây dựng công trình gồm “xây dựng và lắp đặt thiết bị đối với công trình xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo, di dời, tu bổ, phục hồi; phá dỡ công trình; bảo hành, bảo trì công trình xây dựng”.

Theo quy định tại Khoản 39, Điều 3 Luật Xây dựng năm 2014 thì “thiết bị lắp đặt vào công trình gồm thiết bị công trình và thiết bị công nghệ. Thiết bị công trình là thiết bị được lắp đặt vào công trình xây dựng theo thiết kế xây dựng”.

Do đó, tổ chức khi tham gia hoạt động xây dựng bao gồm lĩnh vực thi công xây dựng công trình phải có chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng.

Chinhphu.vn