In bài viết

Điều kiện thương nhân tại chợ truyền thống được xét hỗ trợ

(Chinhphu.vn) - Theo phản ánh của bà Hoàng Thị Thu Thảo (TPHCM), bà Nguyễn Thị Hồng Hoa là tiểu thương tại chợ Tân Bình, nhưng đến nay bà Hoa chưa nhận được 3.000.000 đồng tiền hỗ trợ hộ kinh doanh (tính từ ngày 1/5 đến ngày 31/12/2021). Bà Thảo đề nghị cơ quan chức năng xem xét.

03/06/2022 09:02

Về vấn đề này, UBND Quận 3, TPHCM trả lời như sau:

Quy định hỗ trợ cho thương nhân tại chợ truyền thống là có điểm kinh doanh, quầy hàng, sạp hàng, ki ốt, cửa hàng được bố trí trong phạm vi chợ; có mã số thuế; thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính với đơn vị quản lý chợ và nghĩa vụ thuế đối với Nhà nước.

Đề nghị bà Thảo liên hệ chính quyền nơi có địa điểm kinh doanh để được thông tin liên quan đến danh sách được phê duyệt hỗ trợ đối với hộ kinh doanh, có đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và tạm ngưng hoạt động trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội.

Chinhphu.vn