In bài viết

Điều kiện trở thành giáo viên mầm non

(Chinhphu.vn) - Bà Thụy Vi (TP. Hồ Chí Minh) đã tốt nghiệp đại học. Sau 3 năm làm việc, bà Vi muốn chuyển sang làm giáo viên mầm non. Bà đã học ở một cơ sơ đào tạo và được cấp chứng chỉ hành nghề sư phạm mầm non. Bà Vi hỏi, bà đã đủ điều kiện để trở thành giáo viên mầm non chưa?

28/03/2017 09:02

Về vấn đề này, Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời như sau:

Điều kiện để trở thành giáo viên mầm non trong các cơ sở giáo dục mầm non là phải có đủ các tiêu chuẩn về phẩm chất đạo đức, trình độ chuyên môn và sức khỏe theo quy định tại Điều 77 của Luật Giáo dục, Điều 38 của Điều lệ trường mầm non.

Nếu bà Thụy Vi có nguyện vọng trở thành giáo viên mầm non, đề nghị bà hoàn thiện các tiêu chuẩn quy định tại các Văn bản trên.

Chinhphu.vn