In bài viết

Điều kiện Trung tâm ngoại ngữ được tổ chức thi và cấp chứng chỉ

(Chinhphu.vn) – Đối với việc thi, kiểm tra, đánh giá các chương trình ngoại ngữ để cấp chứng chỉ theo hệ thống giáo dục quốc dân thực hiện theo Thông tư 21/2018/TT-BGDĐT ngày 24/8/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ, tin học.

28/01/2020 14:02

Trung tâm ngoại ngữ của ông Lữ Phú Sĩ (Kiên Giang) đã hoạt động được 2 tháng. Giấy phép, cơ sở vật chất đều đáp ứng đủ tiêu chuẩn. Ông Sĩ hỏi, nếu trung tâm muốn tổ chức thi và cấp chứng chỉ thì quy trình và cách thực hiện như thế nào? Ngoài ra, khi có chứng chỉ TOEIC, IELTS thì học sinh thi THPT và đại học có được cộng điểm hoặc miễn thi không?

Về vấn đề này, Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời như sau:

Đối với việc thi, kiểm tra, đánh giá các chương trình ngoại ngữ để cấp chứng chỉ theo hệ thống giáo dục quốc dân thực hiện theo Thông tư 21/2018/TT-BGDĐT ngày 24/8/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ, tin học.

Đối với việc tổ chức thi đánh giá năng lực ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam, đơn vị tổ chức thi cần đáp ứng các quy định tại Thông tư số 23/2017/TT-BGDĐT ngày 29/9/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy chế thi đánh giá năng lực ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

Trường hợp miễn bài thi ngoại ngữ trong xét công nhận tốt nghiệp THPT đã được nêu tại Công văn số 1209/BGDĐT-QLCL ngày 27/3/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Theo đó, trong kỳ thi THPT quốc gia năm 2019, đối với chứng chỉ tiếng Anh TOEFL, IELTS đạt tối thiểu điểm: TOEFL ITP 450, TOEFL iBT 45 hoặc IELTS 4.0 có giá trị đến ngày 23/6/2019 thì được miễn bài thi ngoại ngữ trong xét công nhận tốt nghiệp THPT.

Chinhphu.vn