In bài viết

Điều kiện về trình độ của giáo viên mầm non

(Chinhphu.vn) – Bà Lê Thị Tươi (Thái Bình) là giáo viên mầm non, có bằng cao đẳng sư phạm toán và trung cấp sư phạm mầm non. Bà Tươi hỏi, theo quy định mới, bà có phải học nâng chuẩn trình độ không?

20/11/2020 07:02

Về vấn đề này, Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời như sau:

Luật Giáo dục 2019 quy định trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non là có bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm trở lên.

Bên cạnh đó, chuyên ngành được đào tạo phải phù hợp với vị trí việc làm để thực hiện các nhiệm vụ được giao. Bà Lê Thị Tươi đã có bằng cao đẳng sư phạm toán nhưng hiện đang là giáo viên mầm non và có bằng trung cấp sư phạm mầm non, như vậy bà chưa đáp ứng yêu cầu về trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non. Do đó, bà Tươi cần phải tham gia học nâng chuẩn trình độ theo quy định.

Chinhphu.vn