In bài viết

Điều kiện về tuổi để hưởng chính sách thôi việc ngay

(Chinhphu.vn) - Theo phản ánh của bà Nguyễn Thị Nhung (Nam Định), Nghị định số 29/2023/NĐ-CP, thay thế Nghị định số 108/2014/NĐ-CP quy định đối tượng tinh giản biên chế có tuổi thấp hơn tối thiểu đủ 2 tuổi so với tuổi nghỉ hưu tại Phụ lục I, Phụ lục II kèm theo Nghị định số 135/2020/NĐ-CP về tuổi nghỉ hưu và không đủ điều kiện để hưởng chính sách về hưu trước tuổi.

28/08/2023 14:02

Bà Nhung hỏi, bà sinh tháng 4/1978, trong điều kiện lao động bình thường, muốn thôi việc ngay năm 2024 thì có đủ điều kiện không?

Về vấn đề này, Bộ Nội vụ trả lời như sau:

Nếu bà Nguyễn Thị Nhung sinh tháng 4/1978 thuộc đối tượng tinh giản biên chế theo quy định tại Điều 2 Nghị định số 29/2023/NĐ-CP ngày 3/6/2023 của Chính phủ quy định về tinh giản biên chế thì tại thời điểm năm 2024, bà đủ điều kiện hưởng chính sách thôi việc ngay theo quy định tại Khoản 1 Điều 7 Nghị định số 29/2023/NĐ-CP.

Chinhphu.vn