In bài viết

Điều kiện với nhà thầu cung cấp trang thiết bị y tế

(Chinhphu.vn) – Nếu pháp luật chuyên ngành quy định việc mua bán trang thiết bị y tế là ngành kinh doanh có điều kiện thì trước khi thực hiện giao dịch mua bán thiết bị y tế, doanh nghiệp phải đáp ứng các điều kiện kinh doanh theo quy định.

22/10/2018 14:02

Qua Hệ thống tiếp nhận, trả lời kiến nghị của doanh nghiệp, Trung tâm phòng chống HIV/AIDS tỉnh Hậu Giang đề nghị hướng dẫn trường hợp sau:

Gói thầu chào hàng cạnh tranh, trong hồ sơ yêu cầu có nêu xét tiêu chí hợp lệ của hồ sơ đề xuất có nêu như sau:

1. Nhà thầu phải bảo đảm tư cách hợp lệ và có tài liệu chứng minh cơ sở đủ điểu kiện mua bán trang thiết bị y tế theo Nghị định số 36/2016/ NĐ-CP của Chính phủ.

2. Thời gian mở thầu và đóng thầu như sau:

- Ngày 14/8/2018 đăng Báo Đấu thầu.

- Đến 8 giờ 30 ngày 21/8/2018 đóng thầu.

Đến thời điểm mở thầu có 4 nhà thầu tham dự. Khi xét thầu có 2 nhà thầu đủ điều kiện xét thầu là nhà thầu A và B. Nhà thầu A có giá thấp hơn nhà thầu B. Nhưng nhà thầu A đến ngày 29/8/2018 mới được Bộ Y tế công bố đủ điều kiện kinh doanh trang thiết bị y tế, nghĩa là sau thời gian đóng thầu 8 ngày. Còn nhà thầu B thì đã được Bộ Y tế công bố đủ điều kiện kinh doanh trang thiết bị y tế vào năm 2017 vẫn còn hiệu lực.

Trung tâm phòng chống HIV/AIDS tỉnh Hậu Giang  hỏi, nhà thầu A có được chấm về năng lực là đạt không?

Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời như sau:

Khoản 1 Điều 15 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP quy định việc đánh giá hồ sơ dự thầu (HSDT) phải căn cứ vào tiêu chuẩn đánh giá HSDT và các yêu cầu khác trong hồ sơ mời thầu, căn cứ vào HSDT đã nộp, các tài liệu giải thích, làm rõ HSDT của nhà thầu để bảo đảm lựa chọn được nhà thầu có đủ năng lực và kinh nghiệm, có giải pháp khả thi để thực hiện gói thầu.

Đối với trường hợp của Trung tâm phòng chống HIV/AIDS tỉnh Hậu Giang, nếu pháp luật chuyên ngành quy định việc mua bán trang thiết bị y tế là ngành nghề kinh doanh có điều kiện thì trước khi thực hiện giao dịch mua bán thiết bị y tế, doanh nghiệp phải đáp ứng các điều kiện kinh doanh theo quy định.

Theo đó, trường hợp hồ sơ yêu cầu quy định nhà thầu phải đáp ứng điều kiện mua bán trang thiết bị y tế theo quy định của pháp luật hiện hành thì nhà thầu phải đáp ứng điều kiện này trước khi ký kết hợp đồng mua bán với chủ đầu tư. Do đó, nếu gói thầu đang trong quá trình đánh giá hồ sơ đề xuất và nhà thầu được đánh giá là đáp ứng các điều kiện quy định về tư cách hợp lệ, năng lực, kinh nghiệm, kỹ thuật... nhưng chưa được Bộ Y tế công nhận đủ điều kiện về mua bán thiết bị y tế thì để tăng tính cạnh tranh cho gói thầu, chủ đầu tư, bên mời thầu cần tiếp tục xem xét, đánh giá hồ sơ đề xuất của nhà thầu. Nhà thầu chỉ được trao hợp đồng sau khi đã đáp ứng điều kiện kinh doanh về mua bán thiết bị y tế theo quy định.

Chinhphu.vn