In bài viết

Điều kiện xác nhận người bị nhiễm chất độc hóa học

(Chinhphu.vn) - Năm 2000, ông Nguyễn Anh Sâm (TP Đà Nẵng) tham gia nhập ngũ, sau khi xuất ngũ ông bị nhiễm chất độc hóa học, không chữa trị được. Ông Sâm hỏi, ông có được hưởng chế độ gì không?

19/01/2021 08:02

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP Đà Nẵng trả lời ông Trương Anh Sâm như sau:

Tại khoản 1, Điều 39, Mục 8, Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 9/4/2013 của Chính phủ quy định về điều kiện xác nhận người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học như sau: “Đã công tác, chiến đấu, phục vụ chiến đấu từ ngày 01 tháng 8 năm 1961 đến 30 tháng 4 năm 1975 tại các vùng mà quân đội Mỹ đã sử dụng chất độc hóa học ở chiến trường B, C, K (kể cả 10 xã: Vĩnh Quang, Vĩnh Giang, Vĩnh Tân, Vĩnh Thành, Vĩnh Ô, Vĩnh Khê, Vĩnh Hà, Vĩnh Lâm, Vĩnh Sơn và Vĩnh Thủy thuộc huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị)".

Đối với trường hợp của ông Trương Anh Sâm, ông tham gia nhập ngũ năm 2000 nên chưa đủ điều kiện giải quyết chế độ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học theo quy định tại khoản 1, Điều 39, Mục 8, Nghị định số 31/2013/NĐ-CP.

Chinhphu.vn