In bài viết

Điều kiện xác nhận thời gian thực hành y sĩ

(Chinhphu.vn) – Ông Trần Trung Tín (TPHCM) có bằng y sĩ Y học cổ truyền, đã hoàn thành 12 tháng thực hành chuyên môn tại Viện Y học cổ truyền quân đội – Phân viện TPHCM và được cấp giấy xác nhận thực hành.

03/06/2020 07:02

Ông Tín hỏi, ông có thể nộp đơn xin cấp chứng chỉ hành nghề với giấy xác nhận thực hành 12 tháng do Viện Y học cổ truyền quân đội cấp không?

Về vấn đề này, Bộ Y tế trả lời như sau:

Căn cứ Luật Khám bệnh, chữa bệnh, tại Điểm b, Khoản 1, Điều 24 quy định xác nhận quá trình thực hành như sau: Người có văn bằng chuyên môn là y sĩ phải thực hành 12 tháng tại bệnh viện hoặc viện có giường bệnh.

Viện Y học cổ truyền quân đội là cơ sở khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa về y học cổ truyền nên có đủ điều kiện để hướng dẫn thực hành và cấp giấy xác nhận quá trình thực hành.

Chinhphu.vn