In bài viết

Điều kiện xem xét hỗ trợ chi phí mai táng

(Chinhphu.vn) – Ông Phạm Thanh Hải (Sơn La) hỏi, người bị đột tử có được hưởng chế độ mai táng phí theo Điều 14 Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội không?

26/09/2022 08:02

Về vấn đề này, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời như sau:

Theo Điều 14 Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội, những hộ gia đình có người chết, mất tích do thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh; tai nạn giao thông, tai nạn lao động nghiêm trọng hoặc các lý do bất khả kháng khác được xem xét hỗ trợ chi phí mai táng.

Đối với trường hợp của ông, đề nghị ông gửi đơn đến Chủ tịch UBND cấp xã nơi cư trú để được xem xét, giải quyết.

Chinhphu.vn