In bài viết

Điều kiện xét cấp chứng chỉ thiết kế công trình thủy lợi

(Chinhphu.vn) – Ông Nguyễn Tiến Mạnh (Quảng Bình) tốt nghiệp Đại học Giao thông vận tải chuyên ngành Cầu đường bộ và đã được Sở Xây dựng cấp chứng chỉ hành nghề thiết kế công trình thủy lợi cấp 3. Tuy nhiên hiện nay chứng chỉ đã gần hết hạn sử dụng.

22/11/2019 08:20

Ông Mạnh hỏi, căn cứ Nghị định số 100/2018/NĐ-CP và Thông tư số 08/2018/TT-BXD, ông có được cấp lại chứng chỉ hành nghề thiết kế công trình thủy lợi hạng 3 hay không?

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Theo quy định tại Điểm e, Khoản 3, Điều 2 Thông tư số 08/2018/TT-BXD ngày 5/10/2018 của Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung về chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng, chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng và quản lý nhà thầu nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam thì chuyên môn phù hợp khi xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng lĩnh vực thiết kế xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn là “Chuyên môn được đào tạo thuộc chuyên ngành xây dựng công trình có liên quan đến thiết kế các loại công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn”.

Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng thuộc cơ quan có thẩm quyền sẽ căn cứ vào bảng điểm và kinh nghiệm hoạt động xây dựng của ông Nguyễn Tiến Mạnh để xem xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng lĩnh vực thiết kế nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Chinhphu.vn