In bài viết

Điều kiện xét tặng Huy chương Chiến sĩ vẻ vang

(Chinhphu.vn) – Ông Nguyễn Sơn La (Nghệ An) là công nhân viên quốc phòng, nghỉ hưu năm 2000, có tuổi quân 20 năm. Trong quá trình công tác, đơn vị chưa triển khai làm đề nghị tặng thưởng Huy chương Chiến sĩ vẻ vang các hạng đối với ông. Ông La đã xin giấy xác nhận của đơn vị và nộp hồ sơ tại địa phương đề nghị xét tặng Huy chương.

13/12/2017 09:02

Tuy nhiên, ông La được cho biết, theo Thông tư 160/2014/TT-BQP ngày 9/11/2014 của Bộ Quốc phòng thì điều kiện xét tặng Huy chương Chiến sĩ vẻ vang đối với công nhân viên quốc phòng chỉ tính mốc năm 2004 về sau, do đó ông không đủ điều kiện tặng thưởng và trả hồ sơ.

Ông La đề nghị cơ quan chức năng giải đáp, việc xét tặng Huy chương Chiến sĩ vẻ vang như vậy căn cứ hướng dẫn nào vì trong Thông tư 160/2014/TT-BQP không thấy quy định mốc thời gian đối với công nhân viên quốc phòng.

Về vấn đề này, Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị trả lời như sau:

Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2003 có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2004 quy định: Huy chương Chiến sĩ vẻ vang để tặng cho sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng làm việc trong cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân và sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp làm việc trong cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân.

Đối với công nhân quốc phòng thời gian công tác tính từ ngày 1/7/2004 trở về sau để xét tặng Huy chương Chiến sĩ vẻ vang. Ông Nguyễn Sơn La nghỉ hưu năm 2000, trước khi Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2003 có hiệu lực thi hành nên không thuộc đối tượng được xét tặng Huy chương Chiến sĩ vẻ vang.

Chinhphu.vn