In bài viết

Điều kiện xét tinh giản biên chế theo quy định mới

(Chinhphu.vn) - Ông Hoàng Văn Chính (Hà Nội) hỏi, viên chức là nữ, sinh ngày 15/10/1972, có 30 năm đóng BHXH, lao động trong điều kiện bình thường thì đến tháng 11/2023 có đủ điều kiện về tuổi để xét tinh giản biên chế theo Nghị định số 29/2023/NĐ-CP (có hiệu lực từ ngày 20/7/2023) không?

18/07/2023 17:02

Về vấn đề này, Bộ Nội vụ trả lời như sau:

Ngày 3/6/2023, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 29/2023/NĐ-CP quy định về tinh giản biên chế, trong đó tại Điều 2 quy định các đối tượng thực hiện chính sách tinh giản biên chế. Các đối tượng tinh giản biên chế được hưởng một trong các chính sách sau: 

Chính sách nghỉ hưu trước tuổi (Điều 5); chính sách chuyển sang làm việc tại các tổ chức không hưởng lương thường xuyên từ ngân sách nhà nước (Điều 6); chính sách thôi việc (Điều 7).

Đồng thời, Nghị định này đã quy định ngoài điều kiện về số năm đóng BHXH thì các đối tượng tinh giản biên chế phải đáp ứng điều kiện về tuổi đời để hưởng một trong các chính sách tinh giản biên chế quy định tại Điều 5, Điều 6, Điều 7 nêu trên. 

Do đó, đề nghị ông Hoàng Văn Chính căn cứ các quy định nêu trên để báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Chinhphu.vn