In bài viết

Điều kiện xét tuyển liên thông đại học

(Chinhphu.vn) - Sinh viên Nguyễn Đình Đức (TP.Hồ Chí Minh) vừa tốt nghiệp hệ cao đẳng trường Đại học Mỹ Thuật TP. Hồ Chí Minh và muốn học liên thông lên đại học. Theo Thông tư 55/2012/TT-BGDĐT, thí sinh thi khối H phải đạt điều kiện xét tuyển môn Văn (học phổ thông) từ 5 điểm trở lên, trong khi điểm môn văn của sinh viên Đức dưới 5 điểm.

23/05/2014 11:45

Tuy nhiên, theo sinh viên Đức, khoá học cao đẳng của sinh viên đã bắt đầu từ trước khi Thông tư này có hiệu lực nên không thể áp dụng quy định xét tuyển môn Văn. Sinh viên Đức đề nghị cơ quan chức năng giải đáp, sinh viên có đủ điều kiện thi liên thông lên đại học không?

Về vấn đề này, Bộ Giáo dục và Đào tạo giải đáp như sau:

Theo Thông tư số 55/2012/TT-BGDĐT ngày 25/12/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định đào tạo liên thông trình độ cao đẳng, đại học, việc tuyển sinh đào tạo liên thông hình thức chính quy được quy định như sau:

- Người có bằng trung cấp nghề, trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng nghề, cao đẳng sau thời hạn 36 tháng kể từ ngày được cấp bằng tốt nghiệp đến ngày nộp hồ sơ thi lên trình độ cao đẳng hoặc đại học phải dự thi 3 môn, gồm: 1 môn cơ bản, 1 môn cơ sở ngành và 1 môn chuyên ngành.

- Người có bằng trung cấp nghề, trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng nghề, cao đẳng chưa đủ 36 tháng kể từ ngày được cấp bằng tốt nghiệp đến ngày nộp hồ sơ thi lên trình độ cao đẳng hoặc đại học phải dự thi tuyển các môn văn hóa (theo kỳ thi chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo), năng khiếu theo khối thi của ngành thí sinh đăng kí học liên thông.

Tuy nhiên, Trường Đại học Mỹ thuật TP. Hồ Chí Minh năm 2014 tuyển sinh theo đề án tuyển sinh riêng, trong đó: môn Văn hóa (môn Ngữ văn) xét tuyển (không thi tuyển); các môn năng khiếu thi tuyển theo đề thi của trường.

Việc xét tuyển môn Ngữ văn theo quy định của trường, căn cứ vào kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông và điểm tổng kết môn Ngữ văn các năm học trung học phổ thông. Để đảm bảo chất lượng tuyển chọn vào học, nhà trường quy định cụ thể các điều kiện đối với môn văn hóa, các môn năng khiếu sẽ căn cứ vào kết quả làm bài, nhà trường sẽ công bố mức điểm sau khi thi để xét tuyển.

Quy định này có hiệu lực thi hành từ ngày 7/2/2013, vì vậy những thí sinh dự thi từ thời gian trên trở đi đều phải thực hiện như đã quy định.

Chinhphu.vn