In bài viết

Đình chỉ lưu hành 4 loại thuốc

(Chinhphu.vn) - Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa quyết định đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn quốc 4 loại thuốc do các mẫu kiểm nghiệm 4 loại thuốc này cho thấy không đạt chất lượng.

21/08/2013 18:06

Cụ thể, Cục Quản lý Dược đình chỉ lưu hành thuốc viên nén bao phim Daehwa Albendazole 400mg, số đăng ký: VN-8648-09, lô sản xuất: 2018; hạn dùng: 29/8/2015 do Công ty Daehwa Pharmaceuticals, Hàn Quốc sản xuất, Công ty TNHH MTV dược phẩm TW3 nhập. Thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng về chỉ tiêu độ hòa tan.

Thuốc viên nén bao phim Cetirizine Hydrocholoride 10mg, số đăng ký: VN-7880-09, lô sản xuất: WCH2004E; hạn dùng: 15/11/2015 do Công ty Windlas Biotech Limited India sản xuất, Công ty TNHH MTV dược phẩm TW3 nhập khẩu bị đình chỉ lưu hành do thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng về chỉ tiêu độ hòa tan.

Cục Quản lý Dược đình chỉ lưu hành thuốc viên nén bao phim LODIPINE-C (Amlodipine Besylate Tablets 5mg, số đăng ký: VN-6911-08, lô sản xuất: TE 12049; hạn dùng: 25/12/15 do Công ty Cooper Pharma. India sản xuất, Công ty CP tập đoàn dược phẩm và thương mại Sohaco nhập khẩu do thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng về chỉ tiêu độ hòa tan.

Thuốc Paracetamol Infusion 10mg/ml, số đăng ký: VN-14902-12, lô sản xuất: 14820496; hạn dùng: 6/12/2014 do Công ty Marck Biosciences Ltd India sản xuất, Công ty CP dược liệu TW2 nhập khẩu bị đình chỉ lưu hành do thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng về chỉ tiêu tạp chất liên quan.

Thanh Hoài