In bài viết

Định mức chi phí xuất, nhập giống lúa, ngô dự trữ quốc gia

(Chinhphu.vn) – Bộ Tài chính đang dự thảo Thông tư quy định về định mức chi phí nhập, định mức chi phí xuất tại cửa kho và định mức chi phí bảo quản giống lúa, giống ngô dự trữ quốc gia do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trực tiếp quản lý.

02/04/2015 17:35

Ảnh minh họa

Theo dự thảo, định mức chi phí nhập được tính cho một lần nhập đối với 1 tấn giống lúa, giống ngô dự trữ quốc gia là: 93.104 đồng. Định mức chi phí xuất được tính cho một lần xuất đối với 1 tấn giống lúa, giống ngô dự trữ quốc gia là: 68.442 đồng.

Định mức chi phí bảo quản lưu kho trong 6 tháng đối với 1 tấn giống lúa dự trữ quốc gia là: 657.780 đồng. Định mức chi phí bảo quản lưu kho trong một năm đối với 1 tấn giống ngô dự trữ quốc gia là: 2.796.523 đồng.

Dự thảo nêu rõ, định mức chi phí nhập, định mức chi phí xuất tại cửa kho và định mức chi phí bảo quản giống lúa, giống ngô dự trữ quốc gia bao gồm các nội dung chi liên quan trực tiếp đến công tác nhập, xuất, bảo quản giống lúa, giống ngô, cụ thể: Chi phí nhân công bao gồm: lương thủ kho, bảo vệ, bốc xếp đảo hàng, khử trùng kho, kê kệ, bốc xếp qua cân, bốc giao lên phương tiện hoặc từ phương tiện vào kho, chi phí thuê phương tiện bốc dỡ, bồi dưỡng độc hại; chi phí vật tư sử dụng cho công tác nhập, bảo quản, xuất, bao gồm điện năng, nước, văn phòng phẩm, bảo hộ lao động, bạt chống bão, phòng cháy chữa cháy, công cụ, dụng cụ bảo quản; chi phí kiểm tra, kiểm định phục vụ nhập, xuất và bảo quản: phí kiểm định chất lượng hàng, kiểm tra, kiểm định công cụ, dụng cụ bảo quản; chi phí quản lý: thông tin liên lạc; chi phí xử lý môi trường…

Theo Bộ Tài chính, định mức trên được áp dụng làm căn cứ để xây dựng dự toán và quản lý chi phí, thực hiện kế hoạch nhập, xuất và bảo quản giống lúa, giống ngô dự trữ quốc gia trong 2 năm (từ năm 2015 đến hết năm 2016).

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý dự thảo này trên website của Bộ.

Tuệ Văn