In bài viết

DN có vốn nước ngoài được chuyển nhượng quyền sử dụng đất?

(Chinhphu.vn) - Qua Hệ thống Tiếp nhận, trả lời kiến nghị của doanh nghiệp, ông Bùi Ngọc Hà (TPHCM) đề nghị cơ quan chức năng giải đáp một số nội dung về quyền sử dụng đất với trường hợp doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài do nhận chuyển nhượng cổ phần.

17/10/2018 10:02

DN có vốn nước ngoài được chuyển nhượng quyền sử dụng đất?

Công ty A được thành lập trên cơ sở góp vốn bằng quyền sử dụng đất tại quận Bình Tân, TPHCM (đất ở, sở hữu lâu dài) của tổ chức, cá nhân trong nước. Công ty A 100% vốn trong nước. Sau đó, các tổ chức, cá nhân trong nước - cổ đông của công ty A thực hiện chuyển nhượng cổ phần của họ tại công ty A cho các cá nhân, tổ chức nước ngoài. Lúc này, công ty A là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài do nhận chuyển nhượng cổ phần.

Ông Hà hỏi, công ty A có được chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại quận Bình Tân, TPHCM (đất ở, sở hữu lâu dài) cho tổ chức, cá nhân Việt Nam hay không?

Về vấn đề này, Bộ Tài nguyên và Môi trường có ý kiến như sau:

Đối với trường hợp góp vốn bằng quyền sử dụng đất vào Công ty A và giá trị quyền sử dụng đất đã được vốn hóa trước khi trở thành doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, căn cứ quy định tại Khoản 4, Điều 183 của Luật Đất đai thì:

Trường hợp doanh nghiệp đang sử dụng đất có nguồn gốc được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê thì được quyền chuyển nhượng quyền sử dụng đất, tài sản thuộc sở hữu của mình gắn liền với đất trong thời hạn sử dụng đất.

Trường hợp doanh nghiệp sử dụng đất có nguồn gốc được Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm thì không được chuyển nhượng quyền sử dụng đất mà chỉ được bán tài sản thuộc sở hữu của mình gắn liền với đất thuê khi đáp ứng đủ các điều kiện quy định tại Điều 189 của Luật Đất đai.

Đối với trường hợp góp vốn bằng quyền sử dụng đất nhưng quyền sử dụng đất không bị vốn hóa vào công ty A trước khi trở thành doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thì doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được thực hiện các quyền và nghĩa vụ sử dụng đất theo hợp đồng góp vốn đã giao kết khi thành lập công ty A theo quy định của pháp luật dân sự, pháp luật doanh nghiệp và các pháp luật khác có liên quan.

Chinhphu.vn