In bài viết

DN Hoàng Gia Phát được tiếp tục áp dụng phương pháp khấu trừ thuế

(Chinhphu.vn) - Qua Hệ thống tiếp nhận, trả lời kiến nghị của doanh nghiệp, Công ty CP Thương mại Vận tải Du lịch Hoàng Gia Phát đề nghị xem xét việc nộp tờ khai xác định phương pháp tính thuế (mẫu 06/GTGT) với trường hợp doanh thu dưới 1 tỷ đồng.

31/05/2017 08:02
Khoản 3 Điều 3 Thông tư 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 của Bộ Tài chính quy định: Doanh nghiệp, HTX có doanh thu hàng năm từ bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ chịu thuế GTGT dưới 1 tỷ đồng đã thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, sổ sách, hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật về kế toán, hóa đơn, chứng từ thì được đăng ký tự nguyện tiếp tục áp dụng phương pháp khấu trừ thuế và phải gửi mẫu 06/GTGT đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp trước ngày 20/12 của năm trước liền kề năm người nộp thuế thực hiện phương pháp tính thuế cho chu kỳ ổn định 2 năm tiếp theo. Nếu không nộp mẫu 06/GTGT thì doanh nghiệp, HTX áp dụng nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp cho năm tiếp theo.

Công ty CP Thương mại Vận tải Du lịch Hoàng Gia Phát thành lập cuối năm 2015 và không phát sinh doanh thu trong năm 2015, Công ty có nộp mẫu 06/GTGT tới Chi cục thuế quận Tây Hồ xin áp dụng phương pháp tính thuế khấu trừ trong 2 năm 2016, 2017 nhưng Chi cục Thuế Tây Hồ chỉ đồng ý cho áp dụng trong quý IV/2015 và năm 2016. Do không chú ý nên đến hết năm 2016, Công ty đã quên nộp tờ khai 06/GTGT đến Chi cục Thuế Tây Hồ.

Cuối tháng 3/2017, Chi cục Thuế Tây Hồ thông báo Công ty không được áp dụng phương pháp tính thuế khấu trừ mà phải chuyển sang phương pháp tính thuế trực tiếp và phải thu hồi toàn bộ hóa đơn trong các tháng 1, 2, 3/2017 mà Công ty đã viết ra cho khách hàng.

Theo Công ty CP Thương mại Vận tải Du lịch Hoàng Gia Phát, đây là một điều rất khó khăn vì nếu Công ty thu hồi hóa đơn thì sẽ không còn khách hàng nào sử dụng dịch vụ Công ty và Công ty cũng không thể kinh doanh được. Ngoài ra, Công ty còn viết hóa đơn cho cả các doanh nghiệp nước ngoài nên việc giải thích với bên họ rất khó khăn.

Công ty CP Thương mại Vận tải Du lịch Hoàng Gia Phát cho rằng việc cứ sau 2 năm lại phải nộp mẫu 06/GTGT nếu doanh thu dưới 1 tỷ đồng là không cần thiết, khiến nhiều doanh nghiệp quên nếu không có sự nhắc nhở của cán bộ quản lý thuế. Công ty đề nghị được tạo điều kiện thuận lợi để có thể tiếp tục áp dụng phương pháp tính thuế khấu trừ và tiếp tục hoạt động.

Về vấn đề này, Tổng cục Thuế trả lời như sau:

Căn cứ Điều 10 Luật Thuế GTGT, Khoản 4 Điều 7 Nghị định số 209/2013/NĐ-CP, Khoản 3 Điều 3 Thông tư số 119/2014/TT-BTC, trường hợp Công ty CP Thương mại Vận tải Du lịch Hoàng Gia Phát thành lập năm 2015, áp dụng tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ từ năm 2015, 2016, sang năm 2017, Công ty có nhu cầu tiếp tục đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thì đề nghị Cục Thuế thành phố Hà Nội hướng dẫn Công ty nộp mẫu 06/GTGT cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp để đăng ký áp dụng tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ từ năm 2017.

Về nội dung kiến nghị của Công ty, Tổng cục Thuế ghi nhận và đang nghiên cứu báo cáo Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung tại các văn bản có liên quan theo hướng cắt giảm thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp.

Chinhphu.vn