In bài viết

DN nước ngoài mở cửa hàng bán lẻ có phải xin giấy phép?

(Chinhphu.vn) – Công ty TNHH Thời trang Bohemian Wear Hội An có 100% vốn nước ngoài, trụ sở chính tại TP. Hội An, tỉnh Quảng Nam. Ngành nghề kinh doanh chính là thiết kế, sản xuất trang phục cho cô dâu và khách du lịch để cung cấp cho thị trường Việt Nam và quốc tế.

20/07/2018 11:02

Công ty có kế hoạch lập một cửa hàng bán lẻ đầu tiên (có diện tích khoảng 38m2) ngay tại trụ sở chính của Công ty để bán lẻ các trang phục do chính Công ty sản xuất.

Qua Hệ thống Tiếp nhận, trả lời kiến nghị của doanh nghiệp, Công ty TNHH Thời trang Bohemian Wear Hội An đề nghị giải đáp, Công ty có phải thực hiện thủ tục xin cấp Giấy phép kinh doanh cho hoạt động bán lẻ các trang phục như nêu trên theo quy định tại Nghị định 09/2018/NĐ-CP không?

Đối với cửa hàng bán lẻ đầu tiên này, Công ty có phải thực hiện thủ tục xin cấp Giấy phép lập cơ sở bán lẻ theo quy định tại Nghị định 09/2018/NĐ-CP không?

Về vấn đề này, Bộ Công Thương trả lời như sau:

Việc phân phối bán buôn, bán lẻ tại thị trường Việt Nam, các hàng hoá do tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài sản xuất ra tại Việt Nam theo mục tiêu, dự án đầu tư đã đăng ký là quyền tiêu thụ hàng hoá do tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài sản xuất ra, không thuộc phạm vi điều chỉnh tại Nghị định số 09/2018/NĐ-CP ngày 15/1/2018 của Chính phủ.

Do vậy, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không phải thực hiện thủ tục cấp Giấy phép kinh doanh, Giấy phép lập cơ sở bán lẻ theo quy định của Nghị định này. Tuy nhiên, đối với hàng hoá thuộc diện sản xuất, kinh doanh có điều kiện (nếu có), tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài phải đáp ứng các điều kiện sản xuất, kinh doanh theo quy định pháp luật chuyên ngành có liên quan.

Chinhphu.vn