In bài viết

Đô thị thông minh cần trở thành ưu tiên trong phát triển đô thị mới

(Chinhphu.vn) – Đến nay, trên cả nước đã có 41/63 tỉnh/thành phố đã hoặc đang triển khai xây dựng đề án phát triển đô thị thông minh (ĐTTM). Tuy nhiên để thực hiện thành công, Việt Nam cần giải quyết nhiều vấn đề như nhận biết xu hướng phát triển ĐTTM tại các quốc gia, cách thức huy động nguồn lực cho phát triển ĐTTM...

10/11/2021 17:00

Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Thành Phong: Việc triển khai ĐTTM tại Việt Nam vẫn gặp một số khó khăn cần tìm giải pháp tháo gỡ.  Ảnh:VGP

Đây là nội dung được trao đổi tại hội thảo “Phát triển đô thị thông minh trong quá trình đô thị hóa gắn với công nghiệp hóa, hiện đại hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” do Ban Kinh tế Trung ương tổ chức ngày 10/11.

Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Thành Phong cho biết trong xu thế đô thị hóa và phát triển ĐTTM ngày càng gia tăng, việc phát triển ĐTTM được Việt Nam xác định là một hướng đi đúng đắn cho các đô thị. Định hướng phát triển ĐTTM là một trong những nội dung quan trọng được Bộ Chính trị đưa vào Nghị quyết 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4. Văn kiện Đại hội Đảng XIII về đường lối phát triển đất nước trong giai đoạn tới cũng đặt mục tiêu hình thành một số chuỗi ĐTTM tại các khu vực kinh tế trọng điểm phía bắc, phía nam và miền Trung và từng bước kết nối với mạng lưới ĐTTM trong khu vực và trên thế giới.

Phát triển ĐTTM cũng nhận được sự quan tâm lớn của Chính phủ. Ngày 1/8/2018, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 950/QĐ-TTg phê duyệt Đề án phát triển ĐTTM bền vững Việt Nam giai đoạn 2018 - 2025 và định hướng đến năm 2030. Đến nay, trên cả nước đã có 41/63 tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương đã hoặc đang triển khai xây dựng đề án phát triển ĐTTM, trong đó có đề án, kế hoạch được ban hành cho toàn tỉnh và đề án, kế hoạch ban hành cho một đô thị thuộc tỉnh.

Tuy vậy, ông Nguyễn Thành Phong cho rằng việc triển khai ĐTTM tại Việt Nam vẫn gặp một số khó khăn chính như nhận thức về ĐTTM từ nhu cầu của nhà quản lý (lãnh đạo ở địa phương), nhu cầu cung cấp sản phẩm của cộng đồng doanh nghiệp/chủ đầu tư hay từ nhu cầu thụ hưởng các dịch vụ của người dân chưa được nâng cao; tiêu chuẩn, quy chuẩn quy hoạch ĐTTM và hạ tầng kỹ thuật, công trình kiến trúc thông minh chưa được ban hành đầy đủ, đồng bộ; sự tham gia của cộng đồng, các thành phần kinh tế trong xây dựng ĐTTM còn hạn chế; việc triển khai ĐTTM còn riêng lẻ, manh mún; các ĐTTM chưa mang tính đặc thù cho mỗi đô thị; nguồn lực cho phát triển ĐTTM bao gồm cả nguồn vốn và nguồn nhân lực còn nhiều hạn chế.

“Đặc biệt, bối cảnh dịch COVID-19 đã khiến cho các quốc gia trên thế giới nói chung, Việt Nam nói riêng phải nhìn nhận lại nhiều vấn đề, trong đó có việc xem xét lại những mô hình phát triển đô thị nói chung và phát triển ĐTTM nói riêng”, ông Nguyễn Thành Phong nhấn mạnh.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Quang Hùng cho rằng phát triển ĐTTM không còn là khẩu hiệu mà đã trở thành lựa chọn thiết thực tại các đô thị nhằm nâng cao chất lượng sống và năng lực cạnh tranh. Trước mắt, việc áp dụng mô hình ĐTTM cần trở thành ưu tiên trong phát triển các khu đô thị mới và các công trình xây dựng mới. Đối với khu vực đô thị hiện hữu, việc phát triển ĐTTM cần bảo đảm sự phù hợp về nguồn lực, năng lực và bối cảnh kinh tế- xã hội địa phương.

Tại hội thảo, các đại biểu thảo luận sâu hơn về những vấn đề đặt ra trong quá trình phát triển ĐTTM nói chung và trong bối cảnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa tại Việt Nam như: Sự khác biệt trong xu hướng phát triển ĐTTM tại các quốc gia phát triển và đang phát triển; cách thức huy động nguồn lực cho phát triển ĐTTM, đặc biệt tại các quốc gia đang phát triển...

Anh Minh