In bài viết

Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị làm việc với Đảng đoàn MTTQ Việt Nam

(Chinhphu.vn) – Ngày 1/12, Đoàn kiểm tra số 136 của Bộ Chính trị do Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn làm Trưởng đoàn đã có cuộc làm việc với Đảng đoàn MTTQ Việt Nam về việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

01/12/2021 16:00

Toàn cảnh buổi làm việc. Ảnh:VGP

Tham dự cuộc làm việc có Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến.

Báo cáo việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng của Đảng đoàn MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Lê Tiến Châu cho biết việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền, cụ thể hóa và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng đã được Đảng đoàn MTTQ Việt Nam chủ động lãnh đạo, chỉ đạo chuẩn bị sớm, triển khai nghiêm túc, bài bản và đảm bảo đúng yêu cầu về tiến độ thời gian.

Ngày 30/6/2021, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết. Trong triển khai xây dựng chương trình hành động, MTTQ Việt Nam đã nghiên cứu, rà soát, phân tích kỹ những quan điểm, phương hướng, nhiệm vụ mới được xác định trong các Văn kiện Đại hội, nhất là những nội dung mới về xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy các giai tầng trong xã hội, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, về phát huy vai trò, trách nhiệm của MTTQ Việt Nam… để cụ thể hóa với những nhiệm vụ, giải pháp thiết thực nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết trong hệ thống MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên.

Đồng thời tổ chức thành công hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai Chương trình hành động của MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng với sự tham dự của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các đồng chí lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước.

Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy và cấp ủy các chi bộ đối với việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền, cụ thể hóa và triển khai thực hiện Nghị quyết được thực nghiêm túc, kịp thời, phát huy tính tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên.

Kết luận cuộc làm việc, Trưởng Đoàn kiểm tra Trần Thanh Mẫn cho biết đây là hoạt động thường xuyên của Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhằm nắm bắt việc lãnh đạo, chỉ đạo, công tác nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền, cụ thể hóa và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng. 

Ông Trần Thanh Mẫn cho rằng kế thừa và phát huy những kết quả đạt được, Đảng đoàn MTTQ Việt Nam đã khắc phục khó khăn về nhân sự để nỗ lực hoàn thành những nhiệm vụ mới, nhiệm vụ khó mà Đảng, Nhà nước giao.

Cùng với đó, Đảng đoàn MTTQ Việt Nam đã góp phần tích cực vào thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; tổ chức nhiều hoạt động cùng Đảng, Nhà nước, Chính phủ trong phòng, chống dịch COVID-19, nhất là huy động nguồn lực chung tay ủng hộ công tác phòng, chống dịch; chủ động, sáng tạo đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, tổ chức các hội nghị trực tuyến đến tận cơ sở để truyền tải thông tin nhanh hơn, sát thực hơn.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị trong thời gian tới, Đảng đoàn MTTQ Việt Nam phải xác định việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng là công việc thường xuyên, phải thực hiện nghiêm túc, bài bản trong cả nhiệm kỳ.

MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên cần tiếp tục nghiên cứu, đề ra các giải pháp mới đối với 5 nhiệm vụ hết sức quan trọng được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai Chương trình hành động của MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng vừa qua.

Đồng thời cần tăng cường công tác theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát tình hình triển khai, kết quả thực hiện Nghị quyết, chương trình hành động của Đảng đoàn MTTQ Việt Nam, tiến hành sơ kết, tổng kết đánh giá bài bản, thiết thực.

Trên cơ sở kết quả của Đoàn kiểm tra và kết luận của Trưởng Đoàn kiểm tra Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến cho biết Đảng đoàn MTTQ Việt Nam sẽ tiếp tục rà soát, rút kinh nghiệm để thực hiện tốt hơn trong thời gian tới, nhất là việc triển khai hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng gắn với chức năng, nhiệm vụ cụ thể của MTTQ Việt Nam.

Nguyễn Hoàng