In bài viết

Đoạt giải thi học sinh giỏi cấp tỉnh được cộng điểm khuyến khích

(Chinhphu.vn) – Năm học lớp 11, học sinh Lê Minh Xuyên đạt giải Nhì trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh môn Sinh, đến lớp 12 tiếp tục đạt giải Ba. Học sinh Xuyên muốn biết sẽ được cộng bao nhiêu điểm khuyến khích khi thi THPT Quốc gia?

23/05/2019 14:02

Về vấn đề này, Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời như sau:

Khoản 2 Điều 36 Quy chế thi THPT Quốc gia hiện hành đã quy định điểm ưu tiên khuyến khích đối với trường hợp được giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh trong việc xét công nhận tốt nghiệp THPT Quốc gia, cụ thể như sau:

Người học tham gia các cuộc thi và các hoạt động dưới đây được cộng điểm khuyến khích để xét công nhận tốt nghiệp THPT với mức điểm như sau:

a) Đoạt giải cá nhân trong kỳ thi chọn học sinh giỏi các môn văn hoá lớp 12:

- Đoạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi quốc gia hoặc giải nhất cấp tỉnh: cộng 2,0 điểm;

- Giải khuyến khích trong kỳ thi quốc gia hoặc giải nhì cấp tỉnh: cộng 1,5 điểm;

- Giải ba cấp tỉnh: cộng 1,0 điểm”.

Như vậy trường hợp của học sinh Lê Minh Xuyên được chỉ được cộng 1,0 điểm (giải Ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp 12 của tỉnh) trong xét công nhận tốt nghiệp THPT.

Chinhphu.vn