In bài viết

Đối tượng, điều kiện lao động tự do được hỗ trợ do ảnh hưởng dịch?

(Chinhphu.vn) - Theo phản ánh của ông Nguyễn Quốc Duy (Kiên Giang), vừa qua, ông có đến UBND phường Vĩnh Hiệp hỏi về làm đơn xin hưởng trợ cấp theo Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ, nhưng được trả lời, chưa có hỗ trợ người lao động bị thất nghiệp vào thời điểm này, hiện tại chỉ hỗ trợ người bán vé số bị mất việc, khi nào có quyết định trợ cấp thì khu phố thông báo sau.

28/07/2021 14:02

Tuy nhiên, ông Duy được biết, từ ngày 18/7/2021, Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang đã ra quyết định về việc hỗ trợ người lao động bị thất nghiệp thuộc đối tượng được hưởng hỗ trợ theo Nghị quyết 68/NQ-CP của Chính phủ. Ông Duy hỏi, cán bộ phường giải thích như trên có đúng không?

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Kiên Giang trả lời vấn đề này như sau:

Quyết định số 1778/QĐ-UBND ngày 18/7/2021 của UBND tỉnh Kiên Giang quy định hỗ trợ cho lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) trên địa bàn tỉnh Kiên Giang theo Nghị quyết số 68/NQ-CP đã quy định rất cụ thể về đối tượng, điều kiện cụ thể để hỗ trợ.

Theo đó, đối tượng áp dụng: Người lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) cư trú hợp pháp trên địa bàn tỉnh Kiên Giang bị mất việc làm, không có thu nhập hoặc có thu nhập thấp hơn 1.500.000 đồng/tháng đối với khu vực nông thôn và 2.000.000 đồng/tháng đối với khu vực thành thị (mức chuẩn nghèo của quốc gia giai đoạn 2021-2025), làm một trong các công việc sau:

- Bán hàng rong, buôn bán nhỏ lẻ không có địa điểm cố định.

- Thu gom rác, phế liệu không có địa điểm cố định.

- Bốc vác, vận chuyển hàng hóa bằng xe ba gác, bằng xe thô sơ, bằng xe mô tô 2 bánh (cá nhân làm thuê, làm mướn nhỏ lẻ).

- Chạy xe mô tô 2 bánh chở khách (chạy xe ôm); chạy xe xích lô đạp; chạy đò chở khách nhỏ lẻ trên sông, trên biển.

- Bán lẻ vé số lưu động.

- Lao động tự làm hoặc làm việc tại các cơ sở kinh doanh, dịch vụ, các công việc thuộc lĩnh vực, ngành nghề khác phải tạm dừng hoạt động từ 15 ngày trở lên theo văn bản yêu cầu phòng, chống dịch COVID-19 của UBND tỉnh, UBND cấp huyện từ ngày 1/5/2021.

Mức hỗ trợ: người lao động được hỗ trợ 1.500.000 đồng/người (chỉ được hỗ trợ 01 lần/người).

Đề nghị ông Duy liên hệ với UBND phường Vĩnh Hiệp, thông tin cụ thể ông thuộc đối tượng nào để cán bộ phường có cơ sở hướng dẫn ông làm hồ sơ đề nghị hưởng chính sách hỗ trợ.

Trường hợp ông chưa được hướng dẫn, thông tin thỏa đáng, ông có thể liên hệ với Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội thành phố Rạch Giá để được trả lời cụ thể.

Chinhphu.vn