In bài viết

Đối tượng được cấp thẻ BHYT miễn phí

(Chinhphu.vn) – Mẹ của ông Trần Văn Mạnh (Hải Dương) năm nay 59 tuổi, vừa phải phẫu thuật cắt bỏ toàn bộ tuyến giáp và điều trị xạ trị. Sau phẫu thuật, mẹ ông mất khả năng lao động, suy giảm các chức năng, phải uống thuốc hoocmon suốt đời. Ông Mạnh hỏi, mẹ ông có được cấp BHYT dành cho người khuyết tật không?

13/08/2020 08:02

Người hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội hàng tháng được ngân sách Nhà nước cấp thẻ BHYT 

Về vấn đề này, BHXH Việt Nam trả lời như sau:

Theo quy định tại Khoản 8 Điều 3 Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật BHYT, đối tượng người thuộc diện hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội hàng tháng theo quy định của pháp luật về người cao tuổi, người khuyết tật, đối tượng bảo trợ xã hội được ngân sách Nhà nước cấp thẻ BHYT.

Như vậy, trường hợp mẹ của ông nếu thuộc đối tượng được hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội hàng tháng theo quy định dành cho người khuyết tật thì sẽ được cấp thẻ BHYT miễn phí từ nguồn ngân sách Nhà nước.

Chinhphu.vn