In bài viết

Đối tượng hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo

(Chinhphu.vn) - Theo phản ánh của ông Hoàng Xuân Tửu, công tác tại trường Cao đẳng công nghệ Viettronics (trực thuộc Tổng công ty CP Điện tử-Tin học Việt Nam, Bộ Công Thương), Nghị định 54/2011/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 1/9/2011, nhưng đến nay các giáo viên tại trường chưa được chi trả chế độ phụ cấp thâm niên.

30/05/2014 08:02

Về vấn đề này, Bộ Công Thương trả lời như sau:

Ngày 13/1/2014, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có công văn số 216/BGDĐT-TCCB gửi Bộ Công Thương về việc xem xét đối tượng được hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo.

Theo đó, căn cứ Điều 1 Nghị định 54/2011/NĐ-CP ngày 4/7/2011 của Chính phủ về chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo, Quyết định 2445/QĐ-BGD&ĐT-TCCB ngày 29/5/2003 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thành lập trường Cao đẳng công nghệ Viettronics, Công văn số 7515/VPVP-KGVX ngày 27/10/2009 của Văn phòng Chính phủ về việc giữ nguyên loại hình trường công lập đối với trường Cao đẳng công nghệ Viettronics, những giảng viên đang tham gia giảng dạy, giáo dục tại trường Cao đẳng công nghệ Viettronics thuộc đối tượng hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo.

Do đó, theo phân cấp, Bộ Công Thương đề nghị ông Hoàng Xuân Tửu liên hệ với Tổng công ty CP Điện tử - Tin học Việt Nam để được xem xét, giải quyết. 

Chinhphu.vn