In bài viết

Đối tượng hưởng trợ cấp tuất hàng tháng

(Chinhphu.vn) – Bố đẻ bà Ngọc Luyến (tỉnh Lâm Đồng) là bệnh binh hạng 1/3 (tỉ lệ mất sức 81%), chết năm 1991. Tại thời điểm bố bà Luyến chết mẹ bà chưa đủ 55 tuổi nên không được hưởng tiền tuất hàng tháng. Nay, mẹ bà đã đủ 55 tuổi thì có được hưởng chế độ này không, nếu được thì cần những thủ tục gì?

25/03/2013 10:30

Về vấn đề này, ông Nguyễn Duy Kiên, Trưởng phòng Chính sách 1 – Cục Người có công (Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội) trả lời như sau:

Theo qui định trước đây, khi bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên chết, nếu bố, mẹ, vợ của bệnh binh đã đến tuổi 60, 55 tuổi đối với nữ thì được hưởng chế độ trợ cấp tuất hàng tháng. Việc xem xét giải quyết chế độ này chỉ thực hiện vào thời điểm bệnh binh từ trần.

Theo qui định hiện hành tại Nghị định hướng dẫn một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng bổ sung sửa đổi, khi bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 61% chết mà cha đẻ, mẹ đẻ; vợ hoặc chồng chưa đủ 60 tuổi đối với nam, 55 tuổi đối với nữ thì được hưởng trợ cấp tiền tuất hàng tháng khi đủ 60 tuổi đối với nam, 55 tuổi đối với nữ.

Trường hợp bệnh binh chết trước ngày 1/1/2013 thân nhân được hưởng trợ cấp tiền tuất như sau:

Đến ngày 1/1/2013 mà cha đẻ, mẹ đẻ; vợ hoặc chồng bệnh binh chưa đủ 60 tuổi đối với nam, 55 tuổi đối với nữ thì được hưởng trợ cấp tiền tuất hàng tháng khi đủ 60 tuổi đối với nam, 55 tuổi đối với nữ; trường hợp đã đủ 60 tuổi trở lên đối với nam, 55 tuổi trở lên đối với nữ thì được hưởng trợ cấp tiền tuất hàng tháng kể từ ngày 1/1/2013.

Về  thủ tục, hiện nay các cơ quan chức năng đang hoàn thiện văn bản hướng dẫn cụ thể. Khi văn bản  được ban hành, đề nghị ông liên hệ với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi cư trú  để được hướng dẫn cụ thể

Cổng TTĐT Chính phủ trân trọng cảm ơn Cục Người có công (Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội)  đã có thông tin trả lời công dân qua Cổng TTĐT Chính phủ.

Phòng Thông tin phản ánh của tổ chức, công dân

Tin liên quan:

- Điều kiện để thân nhân hưởng trợ cấp tuất hàng tháng

Đối tượng hưởng trợ cấp thân nhân liệt sĩ

Trợ cấp tuất với thân nhân của thương binh

Thủ tục trợ cấp với người thờ cúng liệt sĩ

Trường hợp nào được hưởng chế độ thân nhân liệt sĩ?