In bài viết

Đội viên Dự án 600 Phó Chủ tịch xã được hưởng phụ cấp thu hút

(Chinhphu.vn) - Bạn đọc Hữu Pháp, đội viên của Dự án 600 Phó Chủ tịch xã thắc mắc: Hiện các cán bộ, công chức trong xã tôi đang công tác được hưởng chính sách theo quy định tại Nghị định 116/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ, vậy tôi có được hưởng chế độ này không?

28/11/2012 11:37

Giải đáp thắc mắc này, ông Vũ Đăng Minh, Giám đốc Ban Quản lý Dự án 600 Phó Chủ tịch xã trả lời như sau:

Đội viên Dự án 600 Phó Chủ tịch xã được hưởng tiền lương và các khoản phụ cấp theo quy định tại các văn bản của Dự án ban hành kèm theo Quyết định số 170/QĐ-TTg ngày 26/1/2011 của Thủ tướng Chính phủ và đã được Bộ Tài chính hướng dẫn cụ thể tại Thông tư số 171/TT-BTC ngày 25/11/2011 của Bộ Tài chính

Theo đó, các đội viên Dự án 600 Phó Chủ tịch xã cũng được hưởng phụ cấp thu hút bằng 70%, bằng mức thu hút quy định tại Nghị định 116/2010/NĐ-CP về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Do vậy, các đội viên Dự án không được hưởng thêm chế độ theo quy định tại Nghị định 116/2010/NĐ-CP của Chính phủ. Bởi nếu đội viên Dự án 600 Phó Chủ tịch xã hưởng đồng thời hai loại phụ cấp thu hút nêu trên thì mỗi đội viên được hưởng 140% là không đúng quy định của Nhà nước.

Ông Vũ Đăng Minh cho biết, trong thời gian qua cũng có một số địa phương hiểu chưa thống nhất về vấn đề này nên đã giải quyết cho đội viên Dự án 600 Phó Chủ tịch xã hưởng cả 2 loại phụ cấp thu hút này và như vậy sẽ phải xuất toán theo quy định của pháp luật về tài chính.

Phòng Thông tin phản ánh của tổ  chức, công dân