In bài viết

Đôn đốc các địa phương gấp rút triển khai Nghị quyết 68

(Chinhphu.vn) - Bộ trưởng Đào Ngọc Dung vừa chủ trì cuộc họp BCĐ thực hiện các chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.

20/07/2021 15:13

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung khẳng định, việc gì làm được thì nên làm ngay, không chần chừ, chờ đợi
Bộ LĐTB&XH đã thành lập BCĐ thực hiện các chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19, do Bộ trưởng Bộ Đào Ngọc Dung làm Trưởng Ban. BCĐ có nhiệm vụ chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn kiểm tra các đơn vị, địa phương trong việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. Đồng thời đánh giá tình hình, kết quả triển khai việc thực hiện các chính sách trong phạm vi và nhiệm vụ được giao.

Thông tin nhanh tại cuộc họp về tình hình diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, đặc biệt ở khu vực phía Nam, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung đề nghị các thành viên BCĐ cho ý kiến về các giải pháp để đẩy nhanh tiến độ triển khai các chính sách hỗ trợ: Nên triển khai tập trung vào lĩnh vực nào, ưu tiên là gì, tiến độ thực hiện, phân công nhiệm vụ rõ ràng ra sao; việc thực hiện theo dõi, đôn đốc công tác tuyên truyền; các giải pháp trọng điểm đối với 19 tỉnh phía Nam.

Tại cuộc họp, Bộ trưởng khẳng định, việc gì làm được thì nên làm ngay, không chần chừ, chờ đợi. Bộ trưởng phân công cho các bộ phận thường trực chịu trách nhiệm trước Chính phủ về việc đôn đốc các địa phương, chỉ đạo, hướng dẫn các bộ, ban, ngành thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 68/NQ-CP và Quyết định 23/2021/QĐ-TTg.

Bộ trưởng cũng đề nghị BHXH chịu trách nhiệm toàn bộ về các nội dung hỗ trợ người lao động liên quan đến chính sách BHXH với tinh thần tạo thuận lợi tối đa, thủ tục thông thoáng nhất. Ngân hàng Chính sách xã hội cần khẩn trương thực hiện cho người sử dụng lao động vay trả lương và phục hồi sản xuất. Trường hợp cấp hết vốn trong kế hoạch có thể trình Bộ xem xét báo cáo cấp có thẩm quyền nghiên cứu việc bổ sung. Bộ Tài chính cung cấp thông tin được cập nhật hàng ngày từ các địa phương về tình hình giải ngân qua kho bạc ở các tỉnh, thành phố, những địa phương quá khó khăn sẽ báo cáo và xử lý theo nguyên tắc mà Nhà nước cho phép.

Về các giải pháp trọng điểm đối với 19 tỉnh phía Nam, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cho biết, nhằm cụ thể hóa triển khai của Thủ tướng Chính phủ về thành lập "Tổ công tác đặc biệt phòng chống COVID-19" cho khu vực phía Nam, trên cơ sở chức năng và quyền hạn được giao, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung đã thành lập tổ công tác của Bộ tại TPHCM do Thứ trưởng Nguyễn Văn Hồi phụ trách.

Theo đó, Tổ công tác của Bộ có 3 nhiệm vụ chính: Đôn đốc và giám sát việc thực hiện Nghị quyết 68 và Quyết định 23; giải quyết quan hệ lao động tiền lương giữa người sử dụng lao động và người lao động; hỗ trợ, đảm bảo sinh kế cho người dân, không để ai bị thiếu ăn, thiếu mặc.

Thu Cúc