In bài viết

Đơn thuốc tự mua có được thanh toán BHYT?

(Chinhphu.vn) – Gia đình ông Trần Duy Hoàng (tỉnh Bình Định) có người bị bệnh ung thư, đã điều trị hóa chất được 5 lần, đến lần thứ 6, bệnh viện báo không có thuốc và không xác định được khi nào có thuốc.

09/06/2015 11:02

Gia đình đề nghị bệnh viện kê đơn thuốc để tự mua về điều trị cho đúng phác đồ. Vậy, trong trường hợp này bệnh nhân có được BHYT thanh toán không?

Bảo hiểm xã hội Việt Nam trả lời vấn đề này như sau:

Theo các quy định hiện hành, cơ sở khám, chữa bệnh phải cung ứng đầy đủ, kịp thời thuốc, hóa chất, vật tư y tế cho người bệnh BHYT, không để người bệnh phải tự mua.

Trường hợp bệnh viện không có thuốc như ông Hoàng trình bày thì phải chuyển người bệnh lên tuyến trên để điều trị.

Gia đình ông Hoàng mua thuốc ngoài theo đơn của bác sĩ sẽ không được quỹ BHYT thanh toán.   

Chinhphu.vn