In bài viết

Đơn vị có thể tự xây dựng định mức dự toán công trình

(Chinhphu.vn) - Đơn vị của ông Lê Văn Bình (binhlevanqb@...) đang lập dự toán công trình xây dựng kè biển và áp dụng Định mức ban hành kèm theo Quyết định số 65/2003/QĐ-BNN ngày 2/6/2003 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để lập dự toán hạng mục đúc tấm lát bê tông (loại có ngàm).

12/11/2013 08:11

Theo Định mức nêu trên, hao phí nhân công bậc 3,5/7 là 4,12 công/m3. Ông Bình muốn được biết, định mức này có bao gồm phần nhân công gia công lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn không và có thể áp dụng để lập dự toán công trình xây dựng kè biển không?

Vấn đề ông Bình hỏi, Bộ Xây dựng trả lời như sau:

Điều 2 Quyết định số 24/2005/QĐ-BXD ngày 29/7/2005 của Bộ Xây dựng về việc ban hành Định mức dự toán xây dựng công trình - Phần xây dựng quy định, Định mức dự toán này thay thế cho các bộ Định mức xây dựng cơ bản... và một số bộ Định mức đã được Bộ Xây dựng thỏa thuận để các Bộ, ngành, địa phương ban hành. Do vậy, Định mức số 65/2003/QĐ-BNN ngày 2/6/2003 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã hết hiệu lực.

Việc lập dự toán hạng mục đúc tấm lát bê tông (loại có ngàm), ông Bình có thể tham khảo Định mức tại Quyết định số 24/2005/QĐ-BXD hoặc Định mức tại Văn bản số 1776/BXD-VP ngày 16/8/2007 của Bộ Xây dựng để áp dụng nếu thấy phù hợp. Đơn vị của ông Bình cũng có thể tự xây dựng định mức theo hướng dẫn của Bộ Xây dựng.

Phòng Thông tin phản ánh của tổ chức và công dân