In bài viết

Đóng BHXH trên 20 năm muốn lĩnh BHXH một lần được không?

(Chinhphu.vn) – Ông Phạm Đức Mạnh (Bình Dương) có mã số BHXH 0297136348. Tháng 9/2020, ông xin nghỉ việc vì lý do sức khỏe. Vậy, nếu ông không tìm được công việc phù hợp thì có được hưởng bảo hiểm thất nghiệp và BHXH một lần không? Thủ tục hưởng bảo hiểm thất nghiệp, BHXH một lần như thế nào?

30/11/2020 07:02

Điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp quy định tại Điều 49 Luật Việc làm

Về vấn đề này, BHXH Việt Nam trả lời như sau:

Theo mã số BHXH, ông Mạnh sinh ngày 26/12/1965, đã nghỉ việc từ tháng 9/2020 và có thời gian đã đóng BHXH đến tháng 8/2020 là 23 năm 8 tháng.

Về trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp, Điều 49 Luật Việc làm quy định điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp như sau:

“Người lao động đang đóng bảo hiểm thất nghiệp được hưởng trợ cấp thất nghiệp khi có đủ các điều kiện sau đây:

1. Chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, trừ các trường hợp sau đây:

a) Người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc trái pháp luật;

b) Hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hằng tháng;

2. Đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 24 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc đối với trường hợp làm việc theo hợp đồng lao động; hợp đồng làm việc xác định thời hạn hoặc không xác định thời hạn; đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 36 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động đối với trường hợp làm việc theo hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 3 tháng đến dưới 12 tháng.

3. Đã nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tại Trung tâm dịch vụ việc làm theo quy định tại Khoản 1 Điều 46 của Luật Việc làm (cụ thể trong thời hạn 3 tháng, kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc).

4. Chưa tìm được việc làm sau 15 ngày, kể từ ngày nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp, trừ các trường hợp sau đây:

a) Thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an;

b) Đi học tập có thời hạn từ đủ 12 tháng trở lên;

c) Chấp hành quyết định áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc;

d) Bị tạm giam; chấp hành hình phạt tù;

đ) Ra nước ngoài định cư; đi lao động ở nước ngoài theo hợp đồng;

e) Chết”.

Căn cứ quy định nêu trên, nếu ông Mạnh không tìm được việc làm thì trong thời hạn 3 tháng, kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc ông nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tại trung tâm dịch vụ việc làm để được giải quyết.

Các trường hợp được hưởng BHXH một lần

Điểm b Khoản 1 Điều 8 Nghị định số 115/2015/NĐ-CP ngày 11/11/2015 của Chính phủ quy định người lao động mà có yêu cầu thì được hưởng BHXH một lần nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

“a) Đủ tuổi hưởng lương hưu theo quy định tại các Khoản 1, 2 và 4 Điều 54 của Luật BHXH mà chưa đủ 20 năm đóng BHXH hoặc theo quy định tại Khoản 3 Điều 54 của Luật BHXH mà chưa đủ 15 năm đóng BHXH và không tiếp tục tham gia BHXH tự nguyện;

b) Sau một năm nghỉ việc mà chưa đủ 20 năm đóng BHXH và không tiếp tục đóng BHXH;

c) Ra nước ngoài để định cư;

d) Người đang bị mắc một trong những bệnh nguy hiểm đến tính mạng như ung thư, bại liệt, xơ gan cổ chướng, phong, lao nặng, nhiễm HIV đã chuyển sang giai đoạn AIDS và những bệnh khác theo quy định của Bộ Y tế”.

Trường hợp ông Mạnh đã sắp 55 tuổi có thời gian đã đóng BHXH đến tháng 8/2020 là 23 năm 8 tháng, nếu ông không thuộc đối tượng quy định tại Điểm c, d nêu trên thì ông không được hưởng BHXH một lần.

Ông Mạnh đủ điều kiện bảo lưu thời gian đóng BHXH để khi có điều kiện tiếp tục tham gia BHXH hoặc chờ đến khi đủ tuổi đời hưởng lương hưu.

Chinhphu.vn