In bài viết

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng tái đắc cử Bí thư Đảng ủy Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

(Chinhphu.vn) - Sau 1,5 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần dân chủ, đoàn kết và ý thức trách nhiệm cao, Đại hội đại biểu Đảng bộ Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025 (phiên chính thức thứ 2) đã tiến hành theo đúng chương trình, nội dung đề ra.

06/09/2020 10:17

Đại hội đại biểu Đảng bộ Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025 được tổ chức trong các ngày 4-5/9/2020. Đại hội tiến hành theo phương châm: “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Gương mẫu - Sáng tạo - Hiệu quả” với chủ đề: “Phát huy truyền thống đoàn kết, dân chủ, kỷ cương; đẩy mạnh đổi mới, sáng tạo, quản lý hệ thống; xây dựng và phát triển toàn diện Học viện xứng đáng là trường Đảng mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh”. 

Trong phiên chính thức thứ nhất, Đại hội đã nghe tóm tắt Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ Học viện lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025; nghe ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Ban Tổ chức Trung ương; phát biểu khai mạc của đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; phát biểu chỉ đạo của đồng chí Sơn Minh Thắng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; nghe các tham luận góp ý vào Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội; Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu, bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh khóa III, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 33 đồng chí và lấy phiếu giới thiệu chức danh Bí thư Đảng uỷ Học viện khóa III, nhiệm kỳ 2020-2025.

Ban Chấp hành Đảng bộ Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh ra mắt Đại hội.

Trong phiên chính thức thứ 2 vào chiều ngày 5/9, Ban Chấp hành Đảng bộ Học viện khóa III, nhiệm kỳ 2020-2025 đã họp phiên thứ nhất bầu Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư, Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra.

Theo đó Ban Thường vụ gồm 9 đồng chí; đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Học viện tái đắc cử Bí thư Đảng bộ Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh khóa III, nhiệm kỳ 2020-2025; đồng chí Nguyễn Duy Bắc và đồng chí Hoàng Phúc Lâm được bầu là Phó Bí thư Đảng bộ Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh khóa III, nhiệm kỳ 2020-2025; bầu Uỷ ban Kiểm tra Đảng ủy gồm 6 đồng chí trong đó đồng chí Dương Trung Ý là Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra.

Đại hội cũng tiến hành bầu đoàn Đại biểu dự Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương gồm 5 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết; tặng hoa tri ân các đồng chí thôi tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh khóa III, nhiệm kỳ 2020-2025 và ra mắt Ban Chấp hành Đảng bộ Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, khóa III, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng phát biểu nhận nhiệm vụ.

Phát biểu nhận nhiệm vụ đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Đảng bộ Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2020-2025 trân trọng cảm ơn sự tin tưởng, tín nhiệm của toàn thể đảng viên dự Đại hội. Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng khẳng định, với tinh thần tiền phong, gương mẫu, đoàn kết thống nhất, phát huy trí tuệ, năng lực đổi mới và sáng tạo, Ban Chấp hàng Đảng bộ khóa III sẽ đồng tâm nhất trí quán triệt và cụ thể hóa các nội dung trong Nghị quyết Đại hội, để triển khai thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của Học viện, phát huy sứ mệnh, tầm nhìn, uy tín và vị thế của Đảng bộ Học viện, đóng góp thật sự có hiệu quả vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Với tinh thần trách nhiệm cao, các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025 với mục tiêu tổng quát: Xây dựng Đảng bộ Học viện đoàn kết, kỷ cương, gương mẫu, sáng tạo, hiệu quả; lãnh đạo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị; thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Học viện lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025 và Chiến lược phát triển Học viện đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025 và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng./.